تحولی بزرگ

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت تحولی بزرگ با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
چند وقتی میشه که درگیر زندگی که همیشه بهش فکر می شدم ، غرق زندگی ، به طوری که شاید طی شبانه روز پلک روی هم نذارم ! و طبیعی هم هست که وقت اینجا اومدن و پُست گذاشتن رو نداشته باشم. ولی من با دنیای الکترونیک بزرگ شدم و به زودی با چهره ای جدید بر می گردم !! یه مطلبی منو کشوند اینجا ! !!! خلاء !!! همیشه افرادی که توی زندگیشون با انرژی بودن رو می دیدم ! که البته تنها بودن ! همچنان تنهایی انتخاب منه ! و خوشحالم هستم که آرامش دارم ولی همیشه می دونستم اونایی که میگن تنهایی عالیه و باهاش زندگی می کنن یه خلاء بزرگ و پنهانی توی زندگیشون دارن که هیچوقت عنوان نمیشه و توی تنهایی اذیتشون میکنه. فکر کنم منم دارم دچار این خلاء میشم ... ولی خب هیچ برنامه و هدفی برای وج از این خلاء ندارم...

اطلاعات

آخرین مطالب