فضای منفی

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت فضای منفی با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
-رفته بودم بالای درخت خودمو بکشم یه هو دستم خورد به یه چیز نرم، دیدم توت ه، اولی رو خوردم شیرین بود، دومی رو خوردم شیرین بود، همینطور نشستم به توت خوردن... رفته بودم خودکشی کنم توت چیدم آوردم خونه، آقا یه توت ما رو نجات داد. -توت رو خوردی وخانمت هم توت رو خورد و همه چیز خوب شد؟! -خوب نشد! فکرم عوض شد! نگاهم عوض شد، آدم باید نگاهشو عوض کنه...

اطلاعات

آخرین مطالب

جستجو شده ها