روزهای زیبای من

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت روزهای زیبای من با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
تولدت ۲۰شهریور اون شب چقدر منتظر بودم ولی تو حتی یادت نبود که تولدته تو بی معرفتی،تو وجدان نداری...خودخواهی یادته بهت میگفتم من زود وابسته میشم گفتی خب وابسته شو من تا ا عمرم ولت نمیکنم مرتضی اگه تو نامرد نیستی پس کی نامرده!!؟

اطلاعات

آخرین مطالب