جملات زیبا و مذهبی

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت جملات زیبا و مذهبی با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
هر یک از دو نفـرى که میان آنها نزاعى واقع شود و یکـى از آن دو رضایت دیگرى را بجـویـد ، سبقت گیـرنـده اهل بهشت خـواهـد بــود. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رستگـار نمی شوند مـردمـى که خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق یدنـد. ----------------------------------------------------------------------------------------------- گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. ---------------------------------------------------------------------------------------------- گریه از ترس خدا سبب نجات از آتش جهنّم است. ---------------------------------------------------------------------------------------------- سلام هفتاد حسنه و ثواب دارد شصت و نه ثواب از برای سلام کننده و یک ثواب برای جوابگو است (با وجود آنکه سلام مستحب ولی جواب دادن آن واجب است). ---------------------------------------------------------------------------------------------- هر که خدا را ، آن گونه که سزاوار اوست ، بندگی کند ، خداوند بیش از آرزوها و کفایتش به او عطا کند.

اطلاعات

آخرین مطالب

جستجو شده ها