اخبار گیل ملک

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت اخبار گیل ملک با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
ان الله لایغیرمابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم(سوره رعد آیه 11) خداوضع وحال هیچ قومی راعوض نخواهد گرآنکه انسانها خودشان وضع وحال خودشان را تغییر دهند . درست ی ال از تصمیم مهم مردم روستای گیل ملک مبنی بر تشکیل هیئت امناءمسجد ازمجاری قانونی می گذرد.عزم واراده اکثریت مردم وپیگیری مقتدارانه فرزندان دلسوزآنان جهت تحقق این تصمیم مردم سرانجام درتاریخ 94/8/13باحضور سازمان تبلیغات شهرستان رودسروحضورحداکثری وموثر مردم فهیم گیل ملک اعضاءهیئت امناءمسجدعلیرغم پافشاری واخلال عده ایی معدود ولی پرمدعا برای نفی حق قانونی وشرعی مردم این مهم تحقق یافت .وتاکنون نیزمردم باحمایتهای معنوی ومادی هیئت امناء مسجدرا یاری نموده وبراین رای ونظرخود استوار وپایدار بوده وبه آن اعتقاد واعتماد جدی دارند .هیئت امناء نیز به پاس این اعتماد وحمایتها تمام تلاش خود را در جهت ایجاد بستری مناسب معنوی با نگاه احترام به همه مردم واستفاده از تمامی ظرفیتهای انسانی جهت پشبرد وپیشرفت امورات مسجد بکاربرده است .وهمواره خود را نیازمندارشاد وراهنمایی همه مردم دانسته وان شأالله این امانتی که مردم به دستش س اند خالصانه ودلسوزانه از آن حفاظت نماید وهمیشه خود را خادم مسجد بداند .

اطلاعات

مراسم ویژه روزعاشورا (علم واچینی)با حضور بی نظیرمردم روستای گیل ملک با مداحی مداحان همراه با اقامه ظهر عاشوراواطعام عزاداران درمسجد حسن مجتبی(ع) گیل ملک برگزار گردید. تصاویر این مراسم را درتلگرام "گیل ملک در مسیرتوسعه "ببینید.

اطلاعات

جستجو شده ها