نوحه های حسینی

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت نوحه های حسینی با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
به دشت کربلا گویم علی جانم علی اکبر به بالین جوانش آمد آن شاهِ نکو منظر حسین در غرق خون دیدش عزیز نور رس لیلا بگفتا پس چرا تنها شد ای نو گل رعنا علی جانم شدی کشته به دست قوم بی پروا نشد رحمی که بنماید و بر این قامت چون ماه بیا لیلانظر بنما تو بر این قامت اکبر علی رفتی تو از دنیا به نزد مادرم زهرا شدم دلخون زمرگ تو در این ماوا نظر فرما زمین کربلا بردی تو این مه پیکر لیلا دیگر نه طاقت و صبرم برد بر قامتتای ماه همی نالم همی گریم ز بهر نوجوانی تو فلک کرده خزان آ امید کامرانی تو تو ای لیلا کفن آور برای قامت برادر برو ای لیلا دل افکار به نزد عابد بیمار بگو شد اکبرم کشته برای خالق غفار زمین کربلا کردی حسین را بی پسر آ که از داغش زدی آتش به جان زینب مضطر سکینه در حرم چشم انتظار وعهی اکبر صبا رو در مدینه کن به نزد خواهرش صغری بگو شد اکبر کشته شدی تو بی و تنها بیا مادر در علی اکبر که مانند گلت بوسم بیا تا سنبل مویت به آب دیدگان شویم الا ای اکبر رعنا مرو یکدم تو در میدان مزن آتش بجان من الا ای نیر تابان بیادر این دم آ غم دل با تو بر گویم دمی مادر توقف کن که تا سیرت ببینم من گلی از گلشن روی دل آرایت بچینم من عزیزم زین سفر بوی فراق از تو همی جویم بیا تا بر سرو رویت گلاب و عنبر افشانم بیا تا قل اعذ و قل هو الله را برات بخوانم زمین رفتنت مادر رهمی گیرم کنم مویم بیا تا رخت دامادی براندامت بپوشانم وزین رفتن مزن آتش پسر بر من جانم سرشک خون زهجرانت رود از دیده بیرون روان در سوی میدانی پسر بر من غم انگیزی نمیدانم که از رفتن چه خاکی بر سرم ریزم از این در یار طوفانی ره وصلت چسان جویم

اطلاعات

مستان همه افتاده و ساقی نمانده جامی برای می کشان باقی نمانده آمد به منزل بارشان خوش گرم شد بازارشان روز حسین است روز حسین است زینب به مقتل دید از جانش اثر نیست بوی گلش می آید و از گل خبر نیست از زیر تیغ و نیزه ها آمد صدا،زینب بیا روز حسین است روز حسین است یک زن میان کشته ها تنها نشسته دارد دو دست خود به پهلو ش ته گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد روز حسین است روز حسین است یک کودک امشب از صف طفلان جدا شد یا آیه ای از سوره ی قرآن جدا شد بابش فدای حق شده دختر به او ملحق شده روز حسین است روز حسین است آتش گرفته دامن طفلی سه ساله سوی شهیدان می رود با آه و ناله این جا کبوتر بچه ها تنها پ د این جا سر یک جوجه را تشنه ب د امشب چکیده روی رگهای بریده گل های اشک بانوی قامت خمیده روز حسین است روز حسین است

اطلاعات

آخرین مطالب

جستجو شده ها