s over flower in sampad

جدید ترین و آخرین اطلاعات دریافت شده از وب سایت s over flower in sampad با نمایش لینک صفحه اصلی مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است.
هر یک از مردانی که زمانی بی تفا وت از کنارشان گذشته ای تمام دنیای زنی بوده اند همین مرد که از اتوبوس پیاده شد با چشمهای معمولی و کت/کاپشنی معمولی تر و تو سربه زیر پنداشتی روزی جایی ی را آتش زده با همان چشمان معمولی و صورت ریش دار شک ندارم زنی هست که هنوز در جایی از جهان منتظر است آن مرد خوشبختی را با همان نگاه معمولی به خانه اش ببرد..

اطلاعات

یک جایی؛ در یک لحظه ای آدم در دلش دل تنگی را خاک می کند. دیگر به سراعش نمی رود. برایش کاری نمی کند. حبسش می کند گوشه ای. دست و پایش را می بندد به چیزی....بعد بلند می شود ؛یک چایی می ریزد و احمقانه به آدم های جدیدی که وارد زندگی اش شده اند می خندد – اگر بنشیند در فلان کافه ی فلان خیابان روبروی دل تنگی اش حرفی برای گفتن ندارد.وقتی می داند دل تنگی اش برای آ دمی است پیش از آن شب – آن روز – آن ساعت..... می دانید دلم برایش تنگ شده است. --------------------------------------------------- امروز رفتم تولد لیلا یه تولد ایزی هممون شب قبلش بهش تبریک نگفتیم البته هماهنگ نکرده بودیم حس دلش گرفته بود و میگفت اشکال نداره که دوستات فراموش اونا هنوزم هستن وقتی مارو دید فکر کرد رفتیم بیرون و بهش نگفتیم قشنگ بغضو تو صورتش میدیدیم . ای جانم رفتیم بالا حس ایز شد. داشتم فکر می که هر ادمی باید یه مشخصه داشته باشه مثلا بدونی که فلانی هیچوقت دورغ نمیگه فلانی هیچوقت نامردی نمیکنه یا فلانی همیشه سر قولش میمونه یچیزی تو این مایه ها یچیزی تو ادم باید قوی باشه حالا هرچقدرم که اخلاقای جور واجوری داشته باشه یچیزی داشته باشی !

اطلاعات

آخرین مطالب

جستجو شده ها