کشیدن یعنی

متن کشیدن یعنی مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

موفقیت یعنی : از م وبه های ش ت ، کاخ پیروزی ساختن ..... موفقیت یعنی : خندیدن به آنچه دیگران مشکلش میپندارند ...... موفقیت یعنی : از تجارب انسان های موفق درس گرفتن ...... موفقیت یعنی : خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها ...... موفقیت یعنی : همیشه جانب حق را نگاه داشتن ......... موفقیت یعنی : اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن ....... موفقیت یعنی : با شرایط مختلف خود را وفق دادن ...... موفقیت یعنی : حفظ خونسردی در شرایط دشوار ...... موفقیت یعنی : از ناممکن ها ، ممکن ساختن ........ موفقیت یعنی : نا کامی ها را جدی نگرفتن ........ موفقیت یعنی : تکیه گاه بودن برای دیگران ...... موفقیت یعنی : توانایی دوست داشتن ...... موفقیت یعنی :زیبا زندگی بودن ...... موفقیت یعنی : با آرامش زیستن ...... موفقیت یعنی : قدردان بودن ...... موفقیت یعنی : صبور بودن ..... ...

قابل توجه دخترانی که میگویند خوش به حال پسرا اونا دارن! پسر بودن یعنی نافتو که ب روش 2 سال حبس هم ب ... پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه. پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی. پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری. پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن، سن و سالم نمیشناسه یعنی چی؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله. پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی چشم ناپاک. پسر بودن یعنی: .... ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته و حصار.. پسر بودن یعنی جنگ که شد "گوشت تنت سپر ته" پسر بودن یعنی سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری. پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی!!! پسر بودن یعنی عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت بگی: عزیزم خوشبخت بشی!!! پسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل. پسر بودن یعنی ...

تعاریف موفقیت موفقیت یعنی از ناممکن ها،ممکن ساختن. موفقیت یعنی همیشه جانب حق را نگاه داشتن. موفقیت یعنی با آرامش زیستن. موفقیت یعنی ناکامی ها را جدی نگرفتن. موفقیت یعنی از تجارب انسان های موفق درس گرفتن. موفقیت یعنی اشتباه را پذیرفتن و تکرار ن آن. موفقیت یعنی با شرایط مختلف خود را وفق دادن. موفقیت یعنی تکیه گاه بودن برای دیگران. موفقیت یعنی قدردان بودن. موفقیت یعنی خسته نشدن از مبارزه با دشواری ها. موفقیت یعنی خندیدن به آنچه دیگران مشکلش می پندارند. موفقیت یعنی توانایی دوست داشتن. موفقیت یعنی عاشق زندگی بودن. موفقیت یعنی صبور بودن. موفقیت یعنی حفظ خونسردی در شرایط دشوار... موفق باشید ... ...

http://www.aparat.com/v/joged http://www.aparat.com/v/joged با همدلی هوای ایران عزیزاز هرقوم ومذهب را داشته باشیم ای وطن ای مادر تاریخ ساز ای مرا بر خاک تو روی نیاز ای کویر تو بهشت جان من عشق جاویدان من ایران من ای ز تو هستی گرفته ریشه ام نیست جز شه ات شه ام آرشی داری به تیر انداختن دست بهرامی به شیر انداختن کاوه آهنگری ضحاک کش پتک دشمن افکنی ناپاک کش رخشی و رستم بر او پا در رکاب تا نبیند دشمنت هرگز به خواب مرزداران دلیرت جان به کف سرفرازن ت صف به صف خون به دل د دشت ونهر را بازگرداندند مشهر را ای وطن ای مادر ایران من مادر اجداد و فرزندان من خانه من بانه من توس من هر وجب از خاک تو من ای دریغ از تو که ویران بینمت بیشه را خالی ز شیران بینمت خاک تو گر نیست جان من مباد زنده در این بوم و بر یک تن مباد وطن یعنی همه آب و همه خاک وطن یعنی همه عشق و همه پاک به گاه شیر خواری گاهواره به دور درد پیری عین چاره وطن یعنی پدر مادر نیاکان به خون و خاک بستن عهد و پیمان وطن یعنی هوی ...

عشق، رنج مهربانی داشتن زخم درک آسمانی داشتن عشق یعنی گل بجای خارباش پل بجای این همه دیوار باش عشق یعنی یک نگاه آشنا دیدن افتادگان زی ا زیرلب با خود ترنم داشتن برلب غمگین تبسم کاشتن عشق، ، رهایی، ایمنی عشق، زیبایی، زلالی، روشنی عشق یعنی تنگ بی ماهی شده عشق یعنی ماهی راهی شده عشق یعنی مرغهای خوش نفس بردن آنها به بیرون از قفس عشق یعنی برگ روی ساقه ها عشق یعنی گل به روی شاخه ها عشق یعنی جنگل دور از تبر دوری سرسبزی از خوف و خطر آسمان آبی دور از غبار چشمک یک اختر دنباله دار عشق یعنی از بدیها اجتناب بردن پروانه از لای کتاب عشق زندان بدون شهروند عشق زندانبان بدون شهربند در میان این همه غوغا و شر عشق یعنی کاهش رنج بشر ای توانا ناتوان عشق باش پهلوانا، پهلوان عشق باش پوریای عشق باش ای پهلوان تکیه کمتر کن به زور پهلوان عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه تر ...

واسه اولین بار به سلامتی پسرا پسر بودن یعنی نافتو که ب روش 2 سال حبس هم ب ... پسر بودن یعنی فقط تا ا دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت میکنه ... پسر بودن یعنی فقط یه سال وقت داری که کنکور قبول بشی ... پسر بودن یعنی بعد 18 دیگه یا سربازی یا سرباری ... پسر بودن یعنی استرس سربازی و حسرت درس خوندنی که به اجباره ... پسر بودن یعنی بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نمیشناسه یعنی چی؟ یعنی بابا نباشه نون باید بدی حالا 5 ساله باشی یا 50 ساله ... پسر بودن یعنی حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چی چشم ناپاک ... پسر بودن یعنی: ولی از ( آ ) اولش تا ( ی ) آ ش همش مسئولیته و حصار .. پسر بودن یعنی جنگ که شد " گوشت تنت سپر ته " پسر بودن یعنی سگ دو زدن واسه یه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نیاری ... پسر بودن یعنی بی پول عاشق نشی !!! پسر بودن یعنی عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت بگی: عزیزم خوشبخت بشی !!! پسر بودن یعنی حرفایی که میمونه تو دل ... پسر بودن یعنی " مـــرد که گریه نم ...

انتظار،واژه ای است که معنای یک قاموس درآن نهفته است. انتظار،یعنی رویش بالهای پرواز برتن کبوتران ناز. انتظار، یعنی نگاه عمیق آدمی به ساحت خورشید فروزان. انتظار،یعنی در آمیختن با ذات نور و درآویختن با هر کور. انتظار،یعنی فرا بردن دست یاری به سوی پروردگارو درخواست مصرانه برای دیدار یار. انتظار،یعنی تقاضای وضعیتی مطلوب درسراسر گیتی. انتظار،یعنی دل سپردن به روشنایی آب و آفتاب و آیینه. انتظار،یعنی آماده شدن برای پرواز به آسمان پاکی و فضیلت. انتظار،یعنی بیزاری جستن از هرچه زشتی و پلیدی و تاریکی. انتظار،یعنی پیوستن به همه نیروهای معنویت گرا،در همه جا. انتظار،یعنی جنگیدن با همه تباهی ها و صلح باهمه معارف ونیکی ها. انتظار،یعنی قرارگرفتن در حق وبرائت ودوری جستن از لشکرباطل. انتظار،یعنی زنده ماندن برای یاری گل بی خزان و خورشید بی غروب مهدی موعود(عج) ...

امروز رادین اومده میگه ننه بون بیجار شما الان فهمیدید یعنی چی؟! بزارین ترجمه کنم: ننه (یعنی نسترن،بلد نیست اسممو بگه ...

کاربرد واژه "دیوار" در اسناد مالکیت ثبتی در مندرجات بسیاری از اسناد مالکیت ثبتی در قسمت " حدود و مشخصات ملک " از کلمه "دیوار" استفاده شده است . اصطلاح دیوار در چهار مورد متفاوت در اسناد بکار میرود : 1 - اگر در سند درج شده باشد : " دیواری است به دیوار ....... " یعنی هر یک از دو ملک که در مجاورت یکدیگر قرار دارند دارای دیوار اختصاصی برای خود می باشند . 2 - اگر در سند درج شده باشد : " به دیوار اشتراکی ...... " یعنی دیوار حد فاصل بین دو ملک متعلق به هر دو ملک می باشد . 3 - اگر در سند درج شده باشد : " دیواریست به..... " یعنی دیوار حد فاصل بین دو ملک متعلق به ملک مورد نظر است . 4 - اگر در سند درج شده باشد : " به دیوار ..... " یعنی دیوار حد فاصل بین دو ملک متعلق به ملک مجاور است . ...

آبخیز واحدی هیدرولوژیک است که به عنوان واحد فیزیکی, بیولوژیکی, , اجتماعی و اقتصادی برای طراحی ومدیریت منابع طبیعی (آب, خاک, پوشش گیاهی) پذیرفته شده است. به عبارت دیگر آبخیز منطقه ای توپوگرافی است که توسط یک سیستم رودخانه ز شی میشود. آبخیزداری یعنی تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول آبخیزداری بهره گیری از مجموعه گسترده دانش و تجربه است در یافتن راه های پیشگیری و رویارویی با فرسایش خاک و سیلابهای م ب آبخیزداری یعنی حفظ و احیاء آبخیزهای بحرانی آبخیزداری یعنی بهره برداری کامل از سرمایه گذاریهای هنگفت مالی در منابع اقتصادی کشور آبخیزداری یعنی بهره برداری مناسب و درست از منابع طبیعی و کشاورزی حوزه های آبخیز آبخیزداری یعنی تقویت پوشش گیاهی و کاهش زیان های سیل های ویرانگرآبخیزداری یعنی تغذیه سفره آب های زیرزمینی و افزایش تولید محصول ...

دلبستگی را نشاید آنجا که عشقی نباشد یعنی که یاران بدانید از عشق کاری نیاید وقتی که معشوقه تنها دل می برد در نهان ها یعنی سرا عشق دیگر نشاید نباید یعنی ندارد نشانی این راه را هم کناره سودای عاشق غمین شد با غم همیشه عجین شد انگار معشوقه اما زین ها ندارد نشانه این عشق یک سویه اما دارد برایم شرر ها می سوزد و میگدازد دردی درونم به شبها ای درد در جان چه خواهی از جان جانان چه خواهی وقتی که معشوقه تنها دل می برد درنهان ها دل می برد در نهان ها دل می برد در نهان ها ...

سلام راستین جان خوش اومدی مامان و بالا ه خودت اومدی و چه به موقع ! دقیقا یک روز قبل از تاریخ عمل بیمارستان ! و دقیقا در ٢٨٠ روزگی ! یعنی پایان ٤٠ هفته ! یعنی نه ماه نه روز و نه ساعت!!! ( ساعتش رو نمیدونم واقعا ...

روز مادر یعنی به تعداد همه روزهای گذشته تو، صبوری! روز مادر یعنی به تعداد همه روزهای آینده تو ،دلواپسی! روز مادر یعنی به تعداد آرامش همه خوابهای ک نه تو، بیداری ! روز مادر یعنی بهانه بوسیدن خستگی دستهایی که عمری به پای بالیدن تو چروک شد روز مادر یعنی بهانه در آغوش کشیدن او که نوازشگر همه سالهای دلتنگی تو بود روز مادر یعنی باز هم بهانه مادر گرفتن.... مادرم روزت مبارک... ...

عشـــق یـــعنی بعد از این شیدا شدن عشق یعنی بی دل و دریا شدن عشق یعنی این دل بی تاب من عشق یعنی ان کلام ناب تو عشق یعنی اینکه من دلتنگتم عشق یعنی این که تو بـــی تابــــمی عشق یعنی با هم و همپـــای هم میرسیم ما به دل و قلبای هم عشق یعنی قلب من در دست تو عشق یعنی قلب تو در دست من !!! ندا کوکلانی ...

پـــــــــــدر پدر یعنی نماد عشق و احساس پدر یعنی هما ن بوی گل یاس ** پدر یعنی هزاران عشق با هم پدر یعنی هزاران درد مرهم ** پدر یعنی همان احساس پنهان پدر یعنی , یک دنیا ز ایمان ** پــــدر یعنی صدای شرشر آب پدر یعنی همان بوی گـل ناب ** پدر یعنی وجود عــــاشقانه پدر یعنی امیــــد اهل خانه ** پدر یعنی دعا از بهر فرزند پدر یعنی شکــر, شیرینی قند ** پدر یعنی ستون خــــانواده پدر یعنی محبتـــ,صاف, ساده ** پدر یعنی وجودی آسمــــانی پدر یعنی تمام زندگــــانی ...

وام مسکن 100 میلیون تومانی اخذ این وام با ید حدود 20 میلیون تومان اوراق شروع می شود که با گرفتن تسهیلات این مبلغ سوخت می گردد.همانند بلیط سینما. سقف وام تا حداکثر 80 درصد قیمت کارشناسی (که حتما" از قیمت بازار کمتر است.)ملک و تا سقف 100 تومان است. اقساط آن 12 ساله و هر قسط آن 1670000تومان (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان ) است. یعنی وام گیرند یک ملک 125 میلیونی را با صد میلیون وام و سود متعلقه خواهد ید 240480000بعلاوه آورده نقدی 25 میلیونی و البته 20 میلیون هزینه اوراق .یعنی یک ملک 125 میلیون تومانی را خواهد ید 285480000(دویست و هشتادو پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)!!! این یعنی تلاش برای خانه دار جوانان .این یعنی مسکن مهر مز ف است.این یعنی بانکداری ی. خدا در دنیا و آ ت خیرش دهد آیت ا... جوادی آملی را که می فرمود : «بانکداران ملعون هستند». ...

داشتم می خوندم .. عشق یعنی شادی .. و نه رنج کشیدن ! دارم فکر می کنم ما چقدر تو زندگیمون آدم های شادی هستیم ؟؟! اگه شادیم قطعا عاشقیم و اگه عاشقیم قطعا شادیم ..این رابطه حتمیه ... اگر لحظه ای ، اگر روزی ، به رنج کشیدن افتادیم ، یعنی عشق هم پودر شده و رفته .. رنج کشیدن غیر از ناراحت بودن و نگران بودن و استرس داشتنه ... چون اگه همه ی این ها یه معنا داشت ، خب همه هم با یک کلمه حل بود ( باید هر واژه رو درک کرد و جایگاهشو فهمید)... رنج ... عشق ، رنج کشیدن نداره ! همین و بس .... + میبینم تو خودشه ..میبینم بیقراره .. میبینم از این اتاق به اون اتاق میشه ..بهش میگم : چته ؟! میفهمم یه چیزیش هست .. میفهمم دلتنگه انگار ..میفهمم دلخوره ازم انگار .. میفهمم و بالشمو نزدیک بالشش میارم و دستاشو میگیرم و میگم : باید بهت وصل شم ..یه نقطه وصل؛آغوش و گرمای وجودمون که همه چی رو خوب و خوش می کنه .. عشق یعنی شادی ! یعنی بخند همسر عزیزم:) یادداشت هایی برای خودم : دلبر میتونه یه مرد باشه ...

امروز یه دیدم به اسم در جستجوی خوشبختی که دیالوگ یه سکانسش حالمو خوب کرد. بازیگر نقش اصلی بعد از سختی زیاد کشیدن رسید به موقعیتی که دوست داشت و اونجا گفت: (اسم این بخش از زندگیم... اسم این بخش کوچیک هست خوشبختی... ) و بعد هم برای خودش تو خیابون دست زد. اگه تو این موقعیت هستیم لذتش رو ببریم اگه هم که نه انشاءالله خیلی سریع خودمون رو تو این موقعیت ببینیم و ... ...

‏دل من خسته شده ناز کشیدن بلدی ؟! روی لبخند غمش ، ساز کشیدن بلدی ؟! مبری یاد مرا، خاطره ها را نکُشی ! طرح چشمان مرا باز کشیدن بلدی ؟! غزلی باز بخوان عاشقی از یادم رفت از زبان دل من ،راز کشیدن بلدی ؟! پَرو بالی دگرم نیست ،قفس جایم بود تو هنوز هم پَر پرواز کشیدن بلدی ؟ دفتر عشق من آغشته شدازخاطره ها چهره ی عاشق طناز کشیدن بلدی؟ دل من غرق تمنــــای وصال توشده نقش یک عاشق طناز کشیدن بلدی؟ غرق دریـــا شد ه ام قایق توجادارد؟ لنگر عشق بگو باز کشیــدن بلــدی؟ نـــاز کن نـــاز که این کـــار تــواست ای خدا راست بگو ناز کشیدن بلدی؟ فهیمه زارعی ...

بلوچ یعنی مردم دل سوخته بلوچ یعنی دیده برشرف دوخته بلوچ یعنی بوی باروت و فشنگ بلوچ یعنی نوجوانی مرد جنگ! بلوچ یعنی ایستادن با هدف در دفاع از کشور و دین و شرف لحظه ی عرفانی راز و نیاز بلوچ یعنی ساده بودن در "بلوچ یعنی عشق بازی با خدا" بلوچ یعنی سجده های بی ریا بلوچ یعنی ز قید و بندها بلوچ یعنی اصلاح زن و فرزندها بلوچ یعنی حفظ نام و آبرو بلوچ یعنی لا الله الا الله در گلو بلوچ یعنی جلوه ای از رازها بلوچ یعنی عزّت و غیرت اوازها افتخار و عزّت هم میهنان بلوچ یعنی خار چشم دشمنان بلوچ یعنی قلبهای بی قرار بلوچ یعنی زخمهای بی شمار بلوچ یعنی بر وطن دلدادگی بلوچ یعنی مردی و بلوچ یعنی یک مرد بی نظیر بلوچ یعنی ذکر "الله نصیر" بلوچ یعنی موزه ای از درد ها بلوچ یعنی فرق مردو نامردا بلوچ یعنی زنده بودن تا ابد بلوچ یعنی "قل هو الله احد" ...

عده ای ناراحت از نتیجه کن کور و عده ای خوش حال از نتایج کن کور . شبیه # قیامت شده و عده کافر به این قیامت صغری ! نتیجه یک سال زحمت کشیدن و یا به بط گذراندن را دیدند و حال آن که ما نتایج یک عمر را الان نه می بینیم ! ما موجودات ازلی نیستیم ؛ ما موجود ابدی هستیم ؛ یعنی هستیم که هستیم . یک سال زحمت برای رسیدن به یک هدف سخیف و یک عمر زحمت نه کشیدن برای یک هدف عالی و یک زنده گی ابدی ! حضرت علامه حسن زاده می فرموند که "اگر یکى- دو بار خلع بدن براى شما پیش آید براى شما خیلى چیزها روشن می ‏شود.(شرح اسفار-جلد سوم-ص657)" و کاش به فهمیم که کجای کار هستیم و یاغی گری و طاغی گری نه کنیم . یا علی مدد ...

وام مسکن 100 میلیون تومانی اخذ این وام با ید حدود 20 میلیون تومان اوراق شروع می شود که با گرفتن تسهیلات این مبلغ سوخت می گردد.همانند بلیط سینما. سقف وام تا حداکثر 80 درصد قیمت کارشناسی (که حتما" از قیمت بازار کمتر است.)ملک و تا سقف 100 تومان است. اقساط آن 12 ساله و هر قسط آن 1670000تومان (یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان ) است. یعنی وام گیرند یک ملک 125 میلیونی را با صد میلیون وام و سود متعلقه خواهد ید 240480000بعلاوه آورده نقدی 25 میلیونی و البته 20 میلیون هزینه اوراق .یعنی یک ملک 125 میلیون تومانی را خواهد ید 285480000(دویست و هشتادو پنج میلیون و چهارصد و هشتاد هزار تومان)!!! این یعنی تلاش برای خانه دار جوانان .این یعنی مسکن مهر مز ف است.این یعنی بانکداری ی. خدا در دنیا و آ ت خیرش دهد آیت ا... جوادی آملی را که می فرمود : « درآمدی که از طریق بانک های ربوی ب می شود، حرام است. ». ...

توبه یعنی دل ب از هوا توبه یعنی آشنایی با خدا توبه یعنی رد هر ما و منی توبه یعنی نفی هر اهریمنی توبه یعنی دل ش تن در سحر توبه یعنی برنگردی تو دگر توبه یعنی آشتی با اصل خویش توبه یعنی در تلاش وصل خویش توبه یعنی بازگشت از ابتدا توبه یعنی وصل دل بی ادعا توبه یعنی جوشش دل در صفا توبه یعنی درد هر دل را دوا توبه یعنی دور کن هر کاهلی توبه یعنی سوختن در بیدلی توبه یعنی پاکی روی بلور توبه یعنی یک دل و دریای نور توبه یعنی حق بدیدن در یقین توبه یعنی خود د در یقین توبه یعنی نفس سرکش رام کن توبه یعنی دیو دل آرام کن توبه یعنی شبنم هر گونه ای توبه یعنی صورت گلگونه ای توبه یعنی ذکر یا تواب گوی توبه یعنی چشم دل بی خواب جوی توبه یعنی خودستایی منکر است توبه یعنی هر گناهی منکر است توبه یعنی یک دعای مستجاب توبه یعنی خویش را کردی مجاب توبه یعنی یا علی گو یا علی توبه یعنی آشنایی با علی توبه یعنی یاعلی و یا علی ...

خواهر یعنی ی که وقتی هست آروم باشی و وقتی نیست چیزی توی زندگیت کم باشه خواهریعنی اون جمله های ساده و بی منظوری که میگی و خی راحته که ازش هیچ سوء تعبیری نمیشـه خواهر یعنی یه دل اضافه داشتن برای اینکه بدونی هر بار دلت می گیره یه دل دیگه هم دلتنگ غمت میشه خواهر یعنی وقت اضافه ؛ یعنی تو همیشه عزیزی حتی توی وقت اضافه خواهر یعنی تنهایی هام رو می سپرم دست تو چون شک ندارم می فهمیش خواهر یعنی یه راه دو طرفه٬ یه قدم من یه قدم تو ؛ اما بدون شمارش خواهر یعنی تو......... ...

گاهی چالشها آنقدر سنگین پیش می آیند که احساس می کنی تا بیخ گلوت بالا اومدن و توان نفس کشیدن نداری نفس میکشی منتهی در ظاهر و آن بخش غیر ارادی اش تنها برای زنده ماندنت انجام می شود ما به نفس کشیدن هم عادت می کنیم اینکه می گن" فلانی اگه نباشه من نمی تونم نفس بکشم" گاهی وقتها درسته ، چون ی این حرف و می زنه که نفس کشیدن و ارادی انجام می ده و نمی خواد به عادت تبدیل بشه می خواد حال کنه حتی با نفس کشیدن می خواد روحش در هوای عشق پرواز کنه و نفسش برای عشق باشه وقتی تشویشی، چالشی، استرسی و یا غمی داری توان نفس کشیدن با عشقت کم میشه ، توان نفس کشیدنی که خودت انتخابش کنی که هوا را عاشقانه به ریه هات ببری و خارجش کنی این را وقتی می فهمی که ابرهای تیره و تار از آسمان دلت کنار می رود و دوباره صبح با درخشش نور عشق بیدار می شی ، میفهمی که آخ جان دوباره نفسم به شوق در آمد دوباره نفسم عطر دار شد ...

بسم الله الرحمن الرحیم درباره معنای طلسم طلسم بطور متعارف بمعنی بستن وقفل امری یاکاری یاشخصی یاچیزی است ش تن طلسم یعنی باز بستگی و درروایات دعای حل المربوط جهت همین امر رسیده است اما از نظر لغت در کتاب مجمع البحرین طلسم بعربی یعنی کره وجهه وقطبه وبفارسی یعنی زشت ودرهم کشیدن صورت ودر ذیل کلمه طلسم می نویسد: «سه نظریه مشهور درباره واژه طلسم وجود دارد: ...

" بنام پدر " " پدر " یعنی تپش درقلب خانه " پدر " یعنی تسلط برزمانه " پدر " احساس خوب تکیه برکوه " پدر " یعنی تسلی وقت اندوه " پدر " یعنی ز من نام ونشانه " پدر " یعنی فدای اهل خانه " پدر " یعنی غرور ومستی من " پدر " یعنی تمام هستی من " پدر " لطف خدابرآدمیزاد " پدر " کانون مهروعشق وامداد " پدر " مشکل گشای خانواده " پدر " یک قهرمان فوق العاده " پدر " سرخ میکندصورت به سیلی رخ فرزند نگردد زرد و نیلی " پدر " لطف خدا روی زمین است همیشه لایق صدآفرین است... تقدیم به همه پدرهای مهربان که همه روزها متعلق به آن هاست ❤️❤️❤️ ...

جهان شما چقدر است؟ همه ما بار ها این جمله را شنیده ایم که هی فلانی جهانت را بزرگ کن. اما این سوال یعنی چه؟جواب این سوال را در چه حیطه ای باید جست،یا منظور از جهانی که باید بزرگ شود چیست؟ برای ما که جهان دارد خلاصه میشود در محدود تربن چیزها ، یعنی روزمره مان،میشود تلگرام و اینستاگرام و تا حدی مان و رفقایمان ،چطور میشود جهان را بزرگ کرد؟ ...

گاهی به خدا نفس کشیدن سخت است یعنی نفسی تو را ندیدن سخت است با زور مسکن قوی خو دن با دلهره از خواب پ سخت است عاشق نشدی زندگی ات تلخ شود تا درک کنی که دل ب سخت است بعد از تو خدا شبیه تو خلق نکرد یعنی که شبیه ات آف سخت است هر روز سر کوچه نشستن تا شب از فاصله های دور دیدن سخت است حقا که تو سهم من نبودی حالا فهمیدن این درد شدیدن سخت است باشد تو برو زندگی ات شاد ولی بی تو به خدا نفس کشیدن سخت است بهناز جعفری شنیدن غزل با صدای آقای بهمن رضایی ...

بچه بودم از کنار دو پیر مرد املشی می گذشتم این مصرع از شعر را که با خنده می خواندند شنیدم هرکه با من همدم است اون آدم است طرف دیگر هم با خنده ناسزایی به او گفت و گذشت گاهی فکر می واقعا همین طوره یعنی همدم بودن مساوی با آدم بودنه صفات دیگری برای آدم بودن لازم نیست ؟ بزرگتر که شدم بیشتر بررسی در زندگی مردم و رفتار بعض مدیران در جامعه واقعا دارم به آن شعر می رسم یعنی راست گفته شاعر همدم بودن مساوی شده با آدم بودن البته حتما معنی همدم بودن را میدانید هرچه او گفت دیگری هم بگوید و هرچه او کرد دیگری هم تایید کند به صلاح و فساد کاری نداشته باشد این یعنی همدم واقعا این نشانه آدمیت است یعنی اینطوری می شود جامعه را اداره کرد ؟ هر ی به دنبال همدمی دمی بسازد گور پدر دیگران نتیجه می شود جامعه دمدمی و منفعل ابتکارعمل از بین می رود و عقبگرد فکری و فرهنگی جای خود را به پیشرفت می دهد همه مردم بخصوص مدیران باید از ابتکارات و منتقدین استقبال کنند و ا ...

آخرین مطالب