کشورهای توسعه اختراع تکنولوژی امتیاز تجاری اختراع توسعه یافته کشورهای توسعه کشورهای توسعه یافته

متن کشورهای توسعه اختراع تکنولوژی امتیاز تجاری اختراع توسعه یافته کشورهای توسعه کشورهای توسعه یافته مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

فاصله اقتصادی و فنی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه زیاد است. انتقال تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه غالباً به کشورهای اخیر کمک می نماید؛ مگر این که شرایط امتیاز که قبلاً توسط صاحب تکنولوژی تعیین می گردد موجب عدم تعادل هزینه های فنی با عایدی نقدی را فراهم سازد. انی نکته حائز اهمیت است که در یافت کننده امتیاز نیازهای خو درا روشن سازد. دارندگان تکنولوی که به عنوان مثال امتیاز ورقه اختراع را دارند برای تجاری اختراع خود می توانند مکانیزمهای مختلفی را انتخاب کنند از جمله این کانیزم ها عبارتند از : 1- تجاری اختراع به طور مستفیم 2- فروش اختراع به شخص دیگر 3- انعقاد قرارداد بهره برداری با دیگری 4- مشارکت با دیگری که دارای سرمایه است. ...

در برخی از کشورها، افشاء اختراع توسط مخترع یا متقاضی در یک مدت شش ماهه ( اروپا ) یا دوازده ماه (مثلاً ) قبل از تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع خدشه ای به نوبودن اختراع وارد نمی کند. هدف از این مهلت ارفاقی که ضمناً می تواند به افشای اختراع مثلاً فقط در نمایشگاه ها بین المللی محدود گردد یا این که هر نوع افشایی را در بر گیرد، آن است که متقاضی ثبت اختراع ( مخترع ) مجال یابد اختراع خود را بازاری یا آزمایش کند و بدون اطمینان از تجاری شدن اختراع اقدام به ثبت آن که مست م صرف هزینه های هنگفتی درااروپا، آمرکات و ژاپن است ننماید. در طرح ثبت اختراعات پیشنهادی به مجلس شورای ی نیز این مدت 12 ماه پیشنهاد شده است. در صورت عدم وجود یک هماهنگی بین المللی درباره این مهلت ارفاقی، مخترع ممکن است با خطر اثر از دست دادن حقوق خود برای ثبت اختراع درکگشورهای مختلف مواحه شود، زیرا براساس قانون داخلی مثلاً کشوری می تواند اختراعی را که 12 ماه قبل افشاء شده جزء ...

یکی دیگر از شرایط ماهوی اختراع برای ثبت، این است که اختراع حاوی گام ابتکاری باشد. اختراعع زمانی حاوی یک گام ابتکاری است که با در نطر گرفتن فن ا صنعت قبلی مربوط به اظهارنامه اختراع و با توجه به تعریف اختراع برای شخصی که دارای مهارت معمولی در فن مذکور است معلوم و آشکار نباشد. بدیهی است که بین این شرط و شرط جدید بودن اختراع تاوت است زیرا در این مرحله موضوع بررسی اداره ثبت اختراع، این است که آیا در این اختراع نسبت به اختراع های قبلی گامی به پیش برداشته شده است و آیا این حرکت به جلو برای افراد ماهر در این فن شناخته شده بوده یا خیر؟ احراز این امر همان طور که گفتیم نیاز به بررسی و جستجو دارد که توسط اداره ثبت اختراعات انجام می گیرد. 1 این شرط به طور روشن و شفاف درقانون ثبت علائم و اختراعات ایران پیش بینی نشده است. اما در طرح پیشنهادی به مجلس شورای ی به صراحت به این نکته توجه شده است. همچنین در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنو ...

در قوانین اکثر کشورها از اختراع تعریف نشده است. از دیدگاه برخی اختراع یک ایده نوین است که راه حل عملی را برای یک مشکل مشخص درزمینه تکنولوژی ارائه می دهد.بعضی از مؤلفین اختراع را راه حل در رابطه با یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی دانسته اند. در قانون ژاپن در تعریف اختراع آمده است: ابتکار پیشرفته در زمینه های فنی که در آن از قانون طبیعت استفاده شده باشد. در موافت نامه تریپس از اختراع تعریفی به عمل نیامده است. در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مصوب 1310، از اختراع تعریف نشده است. در ماده 26 این قانون آمده است: هر قسم اکتشاف یا اختراع جدید در شعب مختلف صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد که بر طبق شرایط و رد مدت مقرر در این قانون از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید مشروط بر این که اکتشاف یا اختراع مزیور مطابق مقررات این قانون در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد. در طرح ثبت اختراعات تقدیمی به مجلس شورای ی، در ...

بازخوانی نظریه نظام جهانی و بحران در کشورهای توسعه نیافته [1] یکی از مهمترین نظریات توسعه، نظریه ی« نظام جهانی » است. « معروف ترین نظریه پردازانی که به وابستگی در چهارچوب نظام جهانی توجه کرده اند عبارتند از؛ پل باران، آندره گوندر فرانک، سمیر امین و امانوئل والراشتاین.» [2] از نظر فرانک نظام جهانی سرمایه داری سلسله مراتبی است و کشورهای مرکز یا متروپل با داشتن سرمایه و تکنولوژی و انحصار آن مانع رشد و توسعه ی کشورهای توسعه نیافته می شوند. مهمترین عامل در این وابستگی، «مبادله ی نابرابر» است. یعنی کشورهای صنعتی متروپل کالاهای صنعتی خود را با قیمت گران تر به کشورهای توسعه نیافته می فروشند در حالی که مواد اولیه آن کالاها را به قیمتی نازل از آن کشورها می ند و نتیجه ی این مبادله ی نابرابر، گسترش روزافزون وابستگی است. گرچه ابعاد و ماهیت وابستگی قبل و بعد از جنگ دوم جهانی تغییر کرده است و اصل آن ثابت باقی مانده است. فرانک و هم فکرانش عل ...

وقتی که اختراع مطابق قانون ثبت علایم تجارتی و اختراعات در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد نوشته ای که اداره مزبور دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا قانونی او میدهد ورقه اختراع یا سند اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می شود که وفق قانون ایجاد حقی برای دارنده آن می نماید . ورقه اختراع به هیچ وجه برای قابل استفاده بودن یا جدید بودن و یا حقیقی بودن اختراع سندیت ندارد و همچنین وجود ورقه اختراع دل بر این نمی کند که تقا ضا کننده یا موکل او مخترع واقعی می باشد و یا شرح اختراع یا نقشه های آن صحیح است . ماده 40 قانون فوق الذکر مقرر میدارد:هر گونه معامله راجع به ورقه اختراع باید به موجب سند رسمی بعمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود . وفق ماده 43 قانون مارالذکر مخترع باید هر گونه تغییر در اختراع خود را به ثبت برساند. ...

این اجلاس با هدف بررسی را ارهای توسعه صنعت گردشگری در کشورهای آسیایی به مدت 2 روز به میزبانی تبریز پایتخت گردشگری کشورهای ی در سال 2018 برگزار می شود. در نخستین روز این اجلاس کارشناسان ارشد و سفیران 13 کشور آسیایی به تبادل اطلاعات و تجربیات در راستای توسعه گردشگری در این کشورها می پردازند. ...

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد تهران- ایرنا- متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور که هفته گذشته از سوی ت به مجلس شورای ی تقدیم شده است، منتشر شد. 2:30 - 1395/05/13 * مدیر : متن این لایحه را خبرگزاری فارس برای علاقه مندان منتشر کرده است : ۹۵/۰۵/۱۲ :: ۱۵:۲۴ فارس منتشر تن کامل لایحه برنامه ششم توسعه خبرگزاری فارس: متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه که از سوی ت به مجلس ارسال شده بود منتشر شد. ادامه مطلب ...

بهمن عیاررضایی رئیس هیات مدیره سابق منطقه ویژه صنایع معدنی و ف ی خلیج فارس طبق تعریف یونیدو (unido) مناطق آزاد وسیله ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی است. طبق تعریف سازمان تجارت جهانی (wto) منطقه آزاد ابزاری برای گسترش تجارت بین المللی و یاری دهنده توسعه کشورهاست. طبق تعریف آنکتاد (uncta) ساختار فعلی تجارت جهانی به ضرر کشورهای توسعه نیافته است و مناطق آزاد، یکی از ابزارهایی است که می تواند موجب دگرگونی این ساختارها شود. به طور کلی کشورهای کمتر توسعه یافته بر این باورند که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشند، تکنولوژی، سرمایه و مدیریت را به کشور وارد کنند و عوامل تولید داخلی را با علم و دانش فنی خارجی تلفیق کرده و کشور را در مسیر توسعه و همسو با اقتصاد جهانی قرار دهند. اعتقاد این کشورها بر این است که منطقه آزاد وسیله ورود به بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت نسبی ...

بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد که به منظور تسهیل روابط تجاری با کشور روسیه و در راستای توسعه صادرات غیرنفتی خدمات متعددی را در دستور کار خود قرار داده است. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، انعقاد قرارداد ترتیبات بانکی بین بانک توسعه صادرات و rfc روسیه، اعطای خط اعتباری 10 میلیون یورویی به یداران روسی از طریق میربیزینس بانک مسکو به منظور تسهیل صادرات غیرنفتی و آمادگی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش جهت صادرات به کشور روسیه از جمله خدمات این بانک است. تجار و فعالان اقتصادی برای بهره مندی از تسهیلات مورد اشاره می توانند به شعب بانک توسعه صادارت ایران مراجعه کنند. ...

سجاد سلطان زاده کارشناس حقوق سرمایه گذاری خارجی ت ایران طی 20سال اخیر بیش از 60 موافقت نامه (معاهده) دوجانبه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری با کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته امضاکرده است که بیش از 50 مورد از آنها لازم الاجرا شده اند. مراجعه به سایت سازمان سرمایه گذاری نشان ...

وقتی دیلما روسف به سنای برزیل هشدار می داد با برکناری وی کشور را وارد بحران نکنند، شاید کمتر ی باورش می شد که برزیل این بحران را تجربه کند. ولی واقعیت این است که به دلیل نهادینه نشدن نهادهای مدرن سیاست نظیر قانون، پارلمان و انتخابات در بین مردم و مسئولین کشورهای توسعه نیافته، هر لحظه ممکن است این کشورها دچار بحران شوند. این بحرانها مخصوصاً در بین کشورهای در حال توسعه مثل بیشتر رخ می دهد چرا که نه مثل کشورهای عقب مانده پای بند به سنتهای قوی هستند و نه دارای نهادهای دموکراتیک پایدار. به عبارت دیگر در حال گذار هستند. تنها راه گذار از این مرحله نهادینه شدن قانون و تصمیمات نهادهایی چون پارلمان و وفاق و اجماع نخبگان ابزاری است. ...

بانک جهانی: آلودگی هوا عامل مرگ زودرس 21 هزار ایرانی بر اساس گزارش جدید بانک جهانی آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر زودرس در جهان است. به گزارش عصر ایران به نقل از گاردین بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، آلودگی هوا سالانه بیش از 5.5 میلیون کشته و بیش از 5 تریلیون دلار هزینه برای اقتصاد جهانی به همراه دارد. این گزارش با اشاره به اینکه آلودگی هوا روند رشد کشورهای در حال توسعه را کند می کند، خطر سلامتی این آلودگی را در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته ارزی کرده است. بر اساس این گزارش کشور چین بیشترین هزینه را از ناحیه آلودگی هوا می بیند و سالانه رقمی معادل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور هزینه آلودگی هوا می شود. گزارش بانک جهانی همچنین این هزینه را برای ایران حدود 2.3 تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی مرگ و میر زودرس ناشی از آلودگی هوا در ایران نیز در طی دو دهه گذشته رشد کرده و از 17 هزار ...

دارنده امتیاز تضمین می کند که : 1-او به تنهایی صاحب ورقه های اختراع است و اختیار کامل برای انعقاد موافقت نامه لیسانس را دارد 2-او امتیاز و استفاده از ورقه های اختراع را به دیگری اعطاء نکرده و رقه ها و اظهارنامه های اختراع موضوع رهن یا گرو واقع نشده است 3-او هیچ گونه اطلاعی از اقدامات رقیت موجود یا بالقوه مربوط به ورقه اختراع نداشته است و هیچ یک از طرفین در مورد نقض حقوق مالکیت معنوی متعلق به اشخاص ثالث توسط دیگری مسئول شناخته نمی شود . همچنین دارنده امتیاز گواهی می کند که : هیچگونه ادعایی یا حقی نسبت به ورقه ها یا اظهار نامه های ورقه اختراع وجود ندارد و موافقت شده امتیازات مربوط به صاحب امتیاز به طور قانونی اعطاء گردد . دریافت کننده امتیاز تضمین می نماید که : او خودش یا توسط جانشین خود در تمام اوقات بیشترین سعی خود را برا ی پاسخگویی کامل به بازار به کار خواهد بود . ...

این کلمه در اسناد بین المللی مربوط یه حقوق مالکیت صنعتی از جمله معاهده همکاری ثبت اختراع به معنای اصلاح آمده است. به عنوان مثال مخترع یا صاحب یک علامت تجار ی که مبادرت به تسلیم اظهارنامه برای ثبت اختراع یا یک علامت تجاری به اداره مالک صنعتی می نماید؛ از این مهلت برخوردار است که بتواند ادعاهای مذکور در اظهارنامه بین المللی مربوط به اختراع یا نقشه ها و توصیف و یا در مورد علامت تجاری اظهارنامه را اصلاح کند. ...

امروزه حدود 600 میلیون نفر سالمند (60 سال و بالاتر) در جهان وجود دارد که 60% از این جمعیت در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. در 50 سال آینده جمعیت سالمندان به 2 بیلیون نفر در جهان خواهد رسید. این گذار جمعیتی (سالخوردگی جمعیت) در کشورهای توسعه یافته در طی 100 سال اتفاق افتاده است لیکن بدلایل متعدد این تغییرات در کشورهای در حال توسعه در عرض 25 سال اتفاق خواهد افتاد. در حال حاضر بر اساس سرشماری نفوس ومسکن سال 1390 ایران، حدود 8.2% جمعیت کشورمان را سالمندان تشکیل می دهند که بر اساس پیش بینی ها تا سال 2050 به 21.7 درصد خواهد رسید. ادامه... ...

برندینگ و بازاری تاریخ : بیستم فروردین ۱۳۹۵ برندینگ علی خویه مشاور برند با 18 سال تجربه ی اجرایی موفقمشاور برند و بازاری ساخت ، توسعه و تقویت برندمجری و مشاور طرح های ی فروشهمکاری با بیش از صدها برند مطرح در زمینه ی توسعه و تقویت سیستم فروشارائه ی را ارهای عملی و مشاور اثر بخش در زمینه بازاری و فروش و توسعه ی برند مانع اصلی پیش پای برند های مدرن ...

نویسنده : زنگی آبادی،علی ؛ اکبری،محمود ( یار جغرافیا و برنامه ریزی شهری منطقه ای یاسوج) چکیده مقاله بهبود زندگی انسان هدف غایی برنامه های توسعه است. پژوهش حاضر در راستای نیل به این هدف با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و خوشه ای به سطح بندی فضایی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان فارس مبادرت کرده است. روش تحقیق از نوع کمی و تحلیلی بوده، جامعه آماری را شهرستان های فارس و شاخص های مورد بررسی 43 مورد بوده است. نتیجه حاصل از به کارگیری تحلیل عاملی، تقلیل شاخص های پژوهش به شش عامل نهایی است که 060/73 درصد واریانس را توضیح می دهد. با توجه به شاخص ترکیبی به سطح بندی شهرستان های استان فارس در پنج گروه مبادرت شده است: سطح بسیار توسعه یافته: شهرستان شیراز؛ سطح توسعه یافته: شهرستان های مبید، آباده و ارسنجان؛ سطح تا حدودی توسعه یافته: شهرستان های سپیدان، لامرد، ممسنی، اقلید و بوانات؛ سطح کمتر توسعه یافته: شهرستان های خنج، لار، ج ...

تاریخ 1395/06/28 ساعت 14:10 مدیر کل دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت ایران از در دستور کار قرار گرفتن تاسیس مراکز تجاری در خارج از ایران خبر داد. رضا عباسقلی با بیان اینکه تاسیس مراکز تجاری در خارج از ایران به عنوان یکی از اولویت های مهم در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: قرار است در این مراکز تجاری، نمایشگاه های دائمی به منظور عرضه کالاهای ایرانی توسط تجار و بازرگانان مدنظر قرار گیرد و اولویت تاسیس این مراکز نیز کشورهای همسایه و نیز کشورهای آفریقایی است. وی با اشاره به اینکه این اتفاق با برنامه ریزی و همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام خواهد شد، عنوان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران مجوزهای لازم را به منظور فعالیت بخش خصوصی در زمینه تاسیس مراکز تجاری خارج از ایران صادر می کند و بخش خصوصی نیز با انجام سرمایه گذاری های مختلف موظف است در چارچوب خاص و تعیین شده ای گام بردارد. مدیر کل دفتر ا ...

بسیاری از شرکت های برآمده از بازارهای نوظهور آرزو دارند در توسعه یافته ترین بازارهای دنیا فعالیت و رقابت کنند تا به شرکت هایی واقعا جهانی تبدیل شوند. ورود به این بازارها به غول های نوظهور امکان می دهد تا روش رقابت در میان زیر ساخت بازار توسعه یافته از قبیل کانال های پیشرفته ده فروشی و روش خدمت رسانی به مشتریان پرتقاضا را یاد بگیرند. این تجربه، غول های نوظهور را برای رقابت در بازارهای داخلی شان آماده می کند؛ مخصوصا در هنگامی که رقابت بیشتری که برآمده از بازارهای توسعه یافته است، به بازارهای نوظهور راه یابند و زیر ساخت بازار پیشرفته تر و مشتریان متقاضی تری پدید آیند. گاهی بعضی غول های نوظهور، بازارهای توسعه یافته را هدف قرار می دهند تا بتوانند برندهایی در بازارهای داخلی ایجاد کرده و اعتبار ب کنند؛ بازارهایی که با کمبود بسیاری از نهادهای تأمین کننده اطلاعات موثق بازار و تأیید کیفیت مواجهند. ورود به بازارهای توسعه یافته، ا ...

وقتی که ورقه اختراع صادر می شود هر شخصی می تواند از اداره ماکلیت صنعتی صلاحیت دار به لحاظ این که در صدور ورقه اختراع رعایت قوانین و مقررات ماهوی نشده است، درخواست ابطال ورقه اختراع را بنماید. در حقوق داخلی براساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، این اختیار برای ذی نفع پیش بینی شده است که تحت شرایطی بتواند ابطال ورقه اختراع را از دادگاه عمومی تهران بخواهد. ...

وقتی که ورقه اختراع صادر می شود هر شخصی می تواند از اداره ماکلیت صنعتی صلاحیت دار به لحاظ این که در صدور ورقه اختراع رعایت قوانین و مقررات ماهوی نشده است، درخواست ابطال ورقه اختراع را بنماید. در حقوق داخلی براساس ماده 37 قانون ثبت علائم و اختراعات، این اختیار برای ذی نفع پیش بینی شده است که تحت شرایطی بتواند ابطال ورقه اختراع را از دادگاه عمومی تهران بخواهد. ...

به گزارش لی ، شورای انجمن های علمی ایران با همکاری خاتم چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور را برگزار می کند. محورهای همایش به شرح زیر اعلام شده است: -- اشتغال و کارآفرینی فارغ حصیلان -- همگرایی ت، صنعت و در پیشرفت و توسعه کشور -- نقش بخش خصوصی در توسعه کیفی و کمی پژوهش و آموزش عالی آ ین مهلت ارسال مقالات ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۵ است و علاقمندان به ارسال مقالات می توانند از طریق بخش ثبت نام سایت اقدام به ارسال مقاله های خود نمایند. چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور ۳ آبان ۱۳۹۵ در خاتم واقع در خیابان ملاصدرا، خ شیراز شمالی، خ حکیم اعظم، پلاک ۳۰ برگزا می شود. ...

کلیات طرح توسعه پایدار منظومه روستایی در شهرستان گچساران تصویب شد . به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛کلیات طرح توسعه پایدار منظومه روستایی گچساران امروز با حضور معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران کل استان تصویب شد. ...

یکی از شاخصهای سنجش توسعه رشد کمی رسانه هاست. اما رسانه در مطالعات ارتباطی تنها به عنوان شاخصی برای سنجش به کار نمی رود بلکه به عنوان وسیله ای در جهت امکان پذیر ساختن توسعه اجتماعی و تسهیل و تغییر شرایط و افراد نیز مورد بررسی قرار می گیرد. متن مقاله ...

اصلاح نقشه ها توسط متقاضی ثبت اختراع در ظرف مهلتی که در معاهده همکاری ثبت اختراع آمده است امکان پذیر است. بند (1) ماده 28 معاهده همکاری ثبت اختراع و آیین نامه مربوط این اختیار را به متقاضی اعطا کرده است و بدون اعطاء مهلت مذکور در معاهده به متقاضی ثبت اختراع، اداره مالکیت صنعتی کشور مبدأ نمی تواند تصمیمی در مورد اظهارنامه اتخاذ کند. ...

توسعه ی های بیومتریک برای حمله به atm ها ارسال شده مهر ۵, ۱۳۹۵ بانک ها در حال توسعه و تقویت ساز و کارهای احراز هویت atm ها هستند تا مانع از کلاهبرداری ها شوند، اما خبرها حاکی از آن است که مجرمان سایبری توسعه ابزارها و روش هایی را شروع کرده اند که با استفاده از آن ها می توانند از سامانه های امنیتی مدرن عبور کنند. در گزارشی که روز پنج شنبه منتشر شد، محققان […] ...

تغییرات در اختراع باید وفق مقررات با پرداخت حقوق تی در اداره مالکیت صنعتی به ثبت برسد و مراتب در رو مه رسمی درج شود . هر گونه تغییر یا اضافه یا تکمیلی در مدت اعتبار ورقه اختراعات باید با رعایت شرایط با تسلیم اظهار نامه همراه با توصیف مشروح و نقشه های اختراع بوده و ورقه اختراع تکمیلی صادر گردد . ورقه اختراع تکمیلی تابع همان شرایط و مقررات و اعتبار ورقه اختراع اصلی خواهدبود. تغییرات مربوط به نام و نشانی و تابعیت مخترع نیز باید به ثبت برسد . چنانچه تغییرات مربوط به اصل اختراع یامالک یا نام و نشانی و تابعیت مخترع به ثبت نرسد این گونه تغییرات قابلیت استناد و ادعا رادر مراجع و محاکم ندارد . ...

گزارش ایسنا از "شین جیانگ" چین؛ دروازه شرقی جاده ابریشم مسیر ابریشم دو هزار سال پیش، جاده تعامل تمدن و بازرگانی اقوام آسیایی و پلی بود که آسیای شرقی را به غرب متصل می کرد. این جاده سالیان دراز با توسعه حمل و نقل در سطوح مختلف، کارکرد ویژه خود را از دست داد اما مدتی است کشورهای آسیایی با محوریت چین بر آن شده اند تا این جاده 1700 ساله را احیا کنند. شاید اگر چین سیاست بلندمدت خود برای تبدیل شدن به قدرت اول دنیا را نداشت، جاده ابریشم همان طور که سال هاست به خاطره ای برای مردمان مشرق زمین تبدیل شده بود، باقی می ماند. ...

توسعه روستایی توسعه روستایی صرفا"با رشد اقتصادی وگسترش فزاینده ساخت وساز وتغییر شکل سازه ها و ابنیه یک ناحیه و یا با احداث جاده و آمدن برق وآب وگاز محقق نمی شود. هر توسعه ای در روستاها مست م تغییروتحولات اجتماعی وفرهنگی منطبق با نیازهای بومی سازگار با هر جامعه محلی است واین مهم تنها با ارتقا سطح آگاهی و مشارکت اهالی همان روستا متکی بر مقدورات و دانش بومی ممکن خواهد بود. توسعه روستایی ازنظر بانک جهانی، راهبردی است که برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی روستاییان فقیر تدوین شده است. هدف از مدیریت توسعه و عمران روستایی، تنظیم و اجرای برنامه هایی است که شرایط زندگی نان مناطق روستایی را بهبود بخشد؛ به طوری که با اکتشاف، شناسایی، سازماندهی و بسیج منابع مذکور، حداکثر استفاده از قابلیت های موجود در روستا به عمل آید. بنابراین، توسعه و عمران روستا باید مشتمل بر مجموعه ای از اقدامات بنیادی برای اصلاح اوضاع اقتصادی، فرهنگی و در جام ...

آخرین مطالب