س ت اره

متن س ت اره مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

(ستاره آسمان ) آسـمانی کـه در آن سـتـاره بــاران اسـت ...

در تـاریکـی چـشـمـان ات را جُـسـتـمدر تـاریکـی چـشـم هـایت را یـافـتـمو شـب ام پـُر سـتـاره شـداحمد_شاملو ...

تو پایان تمام فصلهای عاشقانه منی از جـنـس کـدام نــور بـودی سـتـاره مـــن؟...♡ کـه جـسـارت بـا تــو بـودن در مــن جـنـبـید؟...♡ و مــن چـه عــاشـقـانـه بـه رویـت لـبـخـنـد زدم...♡ و تـــو چـه مـهربـانـانـه لـبـخـنـدم را پــاســخ گـفـتـی...♡ و ایــن شــد ... عــاشــــــــقـانـه ی آرام "مـــن" و "تـــــو"...♡ ...

. مـــی خـــواســـتـــم... پــیــ ش رویـت دنــیــا را بـه زانـو در بـیـاورم مـــی خـــواســـتـــم... تـمـام بـاغـچـه هـا را بـرایـت اقـاقـی بـکـارم مـــی خـــواســـتـــم... شــب هـایـت سـتـاره بـاران بـاشـد... نه بی ستاره ، بارانی مـــی خـــواســـتـــم... خـوش خـبـر تـریـن قـاصــدک هـا را بــرایــت بـه بـاد بـسـپـارم مـــی خـــواســـتـــم... بـرایـت کـوچـه هـا را گـردگـیـری کـنـم آیـنـه هـا را چـراغـانـی...! مـــی خـــواســـتـــم... «عـــاشــقـــت بـــاشـــم» بــبــخـــش ط ـاقــت نـداشـتـم.. بــبــخــش من مسافر آسمانم طاقت بیار یه دونه قلبم ...

روز عشق عشقم مبارک این شعر رو تقدیمت میکنم از ته دا میخوامت برای ادمی مثل من سخته گفتنش اما اما خیلی خیلی دوست دارم اجــازه هـسـت کـه عـشـقـتـو ، تــو کـوچــه هــا داد بــزنـم؟ رو پـشـت بــوم خـونـه هــا اسـمــتـو فـــریــاد بــزنـم؟ اجــازه هـسـت کـه هــر نـفـس تـــرانـه بـارونــت کـنـم؟ مــاه و سـتـاره رو بـازم فــدای چـشـمـونـت کـنـم؟ اجــازه هـسـت کـه خـنـده هـات قـلـبـمـو از جــا بـکـنـه؟ بـهـت بگـم عـاشقـتـم، دوسـت دارم یــه عـالــمــه اجــازه هـسـت نـگاهـتـو ، تـو خــاطــرم قــاب بـکـنـم؟ چـشـمی کـه بـدخــواهـمـونــه ، بــه خـاطـرت خـــواب بــکـنم؟ اجــازه ، فــریـاد بــزنــم : تــو قـلبـمی تـا ابــد؟ بـدون اگـه رســوا بـشـم بــه خــاطــرت خــوبـه ، نـه بــد! اجــازه هــست دریـا باشــم ، کــویــر رو پـیـمـونـه کـنم؟ تــو صـدف دلــم بـشی ، مـن تــو دلــت خــونـه کـنم؟ اجـــــــــــــازه هــــــســـ ...

(هرگز ی شبیه من عاشق نبوده است ) ( دیــگــر ی شبیـه تـــو زیبـــا نمیشود) ازبــوی عطـر مست تــو دیــوانـــــه میشـوم هـرگــز گـلی بــه بــوی تــو بـــویــا نمیشود مـریـــم گلی کــه زینت گـلـزار زنـــدگی است وصفت بــه شعر و شرح و غزلـها نمیشود در چشـم تــو نگــــــاه شـبی مست میشـود چشمی نظیر چشــم تــو شـــهلا نمیشود دیــوانــــه می کـــنـد نـگـــه پــر اشــاره ات صحــــرای عشق بی تــو مصــفا نمیشود چشمت چــراغ سبز طلوع سـتـاره هاست چون من ی بــه چشم تــو شیدا نمیشود مست و خمــارم از نـگـــه و نــاز و غمـــزه ات شـــهد شــــراب بی تـــو گــــوارا نمیشود وقتی بــه چشمهای تــو من خیره می شوم دری گـرانبـها کــه در صـدفی جـــا نمیشود راهی است چشمهای تو در نیمه های شب ایـن راه بـی تــو هیــــچ هویــــــدا نمیشود من در کــــدام واژه تــو را جستجو کنــــم در هیــــچ واژه حسن تــو پیــــــدا نمیشود نقـاش روزگــار چـه نقشی ...

soccer stars – ستاره های فوتبال یک بازی فوق العاده زیبا و پرطرفدار در سبک بازی های ورزشی و فوتبال از miniclip.com مخصوص سیستم عامل اندروید است که به صورت کاملا رایگان عرضه شده و با میلیون ها بازیکن از سراسر جهان از برترین و محبوب ترین بازی های اندرویدی به شمار می رود! در این بازی شما می توانید رقیب خودتان را از میان میلیون ها بازیکن از سراسر دنیا برای تجربه ی بک بازی فوتبال رومیزی هیجان انگیز دعوت کنید! اگر دوست دارید که به عنوان یک بازیکن معروف شناخه شوید پس همین الان بازی را ، نصب و اجرا کنید و در آن توپ را با قدرت بسیار بالا و جهت مناسب هدف گرفته و به حریف خود گل بزنید! شما می توانید به روش های مختلفی به بازی سرگرم شوید یکی اینکه به صورت چند نفره با دیگر بازیکنان جهانی و از طریق اینترنت به رقابت و یا در مقابل دوست خود به مسابقه بپردازید و یا به صورت یک نفره و آفلاین به جمع آوری و سفارشی سازی تیم های مختلف مشغول شوید! برخی از ویژگی های بازی ...

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش.. مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش... شـبـاشـم مـیـگـذره... بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش... یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد... یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه... یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم... یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن.... یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن..... مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد... شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا... گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟ گـذشـت امـا چـجـوری... هـعـی... یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن... یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم... یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـ ...

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش.. مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش... شـبـاشـم مـیـگـذره... بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش... یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد... یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه... یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم... یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن.... یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن..... مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد... شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا... گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟ گـذشـت امـا چـجـوری... هـعـی... یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن... یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم... یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـ ...

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش.. مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش... شـبـاشـم مـیـگـذره... بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش... یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد... یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه... یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم... یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن.... یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن..... مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد... شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا... گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟ گـذشـت امـا چـجـوری... هـعـی... یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن... یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم... یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـ ...

ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش..مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش...شـبـاشـم مـیـگـذره...بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش...یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد... یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه...یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم...یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن....یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن...مـیـدونـم مـثـه مـنـم یـه شـبـایـی داشـتـیـد کـه از دسـه خـدا هـم کـاری بـر نـمـیـومـد... شـبـایـی کـه بـغـضـتـون از اسـمـونـم مـیـزد بـالــا...گـذشـت دیـگـه نـگـذشـت؟؟؟؟گـذشـت امـا چـجـوری...هـعـی...یـه روزی دوسـت داشـتـیـم امـا دوسـمـون نـداشـتـن...یـه روزی دوسـمـون داشـتـن امـا دلـی نبـود کـه دوسـشـون داشـتـه بـاشـیـم...یـه روزایـی جـوون شـدیـم امـا تـا شـب ...

بهترینم درد منـو درد چـشـات یـه درد بـی درمـونـه عاشقـتـم یه جـوری کـه فقـط خـدا میـدونه دلـم میـخـواد داد بزنـم تو مهـربـون ترینـی حـقـیـقـت زنـدگیـمـو دلــت بـایـد بـدونـه ناز نگـات، بـرق چشـات، حرفـای دلنشیـنت اون قـلـب بی ریـا و خـنـده هـای نـازنینـت مـن عـاشـق تـمـوم ایـن روزای زنـدگیـمم فـقـط تو داری واسـه مـن از عاشقـی نشونه برای مـن تو بهـتـر از فـرشـتـه ی خـدایـی تویی کـه بـا بهـونـه هـای قلـبـم آشـنـایی همـه میـدونن نازنـیـن چقـدر تو بـا وفـایـی از کُـلِ دنـیــا ایـن دلـم تـورو داره بـهـونـه صـدات یـه حسـی داره کـه بـرای مـن عزیزه بـدون تو اشـک چـشــام بی بهـونه میـریـزه یه چیـزی تـو دستـاته کـه هنـوز نفهمیـدمش هرچی که هست یه جاذبست واسه هوای خونه یکی میگـفـت بـایـد تورو روی چـشـام بـزارم شایـد میـدونسـت غیـر تو مـن ی رو ندارم میخـوام کـه زندگیمـو مـن بـه پـای تو بریزم تا کـه صـدات هـر نفسـش بـرای مـن ...

متن های زیبا و احساسی با ع کاش می دانستم کیـــست آن که هر شب برایـــــــت دست قلاب می گیــــــــرد تا هر شـــــب، خواب را از چشمانم بپرانی دیواری کوتاهتــــــــــــر از خواب های من نیافـــتی لعنــتــــــــــــ متن های زیبا و احساسی با ع عاشقانه و زیبای غمگین . . . ﺑﺮﺳﺮ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺳﺒﺰ ﻓﻠ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﺳ ﻔﺖ ﺩﻝ ﺗﻮ ﻮﺑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻪ ﺯﺧﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﻝ ﻮﺏ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣ ﺷﻨﺪ فرودگاه ها بوسه های بیشتری از سالن های عروسی به خود دیده اند و دیوارهای بیمارستان ها بیشتر از عبادتگاه ها دعا شنیده اند … ! خدایا کفر نمی گویم پریشانم، چه می خواهی تو از جانم؟ مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها… . . . . کتاب سرنوشت برای هر ی چیزی نوشت نوبت به ما که رسید قلم افتاد . . . دیگر هیچ ننوشت خط تیره گذاشت و گفت : تو باش اسیر سرنو ...

جملات ناب به همراه تصاویر لازم به خواندن دوستذار همیشگی شما حسین رئیسی آرامش به معنای آن نیست که ص نباشد، مشکلی وجود نداشته باشد، کار سختی پیش رو نباشد. آرامش یعنی در میان دغدغه ها، صدا ها، مشکلات و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد و بتوانی آرامشت را تقدیم کنی به عزیزانت و آنانی که دوستشان داری .. بی بهانه خوب باشیم کلمات کلیدی :نکته های کوچیک زندگی من، دل نوشته های کوتاه، آرمش زندگی، نکات اخلاقی زندگی هرگاه عیبی در من دیدی، به خودم خبر بده نه ی دیگر را، چون تغییر آن دست من است!! کار اولت ثواب دارد و نصیحت است، اما گزینه دوم غیبت است و گناه است. چرا موقعی که چیز منفی در ی می بینیم، جز خودش همه را خبر می دهیم؟؟؟ ما شهرت را با صحبت در مورد یکدیگر می دانیم نه با یکدیگر!!! جمله ای که بر یک هتل نوشته بو شگفت زده ام کرد: " اگر سبب رضایتت شدیم از ما سخن بگو و گرنه با خود ما بگو" بر خود تطبیقش دهیم تا غیبت از میانمان برود !!! نصیحت کن اما رسوا ن ...

فضا (space) مقدمه واژه ای است که در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده می شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت ی ان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است. مطالعات نشان می دهد با وجود درک مشترکی که به نظر می رسد از این واژه وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبه های این مفهوم باشد. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است و ... . فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ، تسخیر و تعریف آن را مشکل می نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد، به راحتی به بیرون رسوخ می‎کند و ناپدید می شود. فضا می تواند چ ...

فضا ، فضاپیما ، موشک های فضایی ، منظومه شمسی فضا (space) مقدمه واژه ای است که در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده می شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت ی ان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است.مطالعات نشان می دهد با وجود درک مشترکی که به نظر می رسد از این واژه وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبه های این مفهوم باشد. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است و ... . فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ، تسخیر و تعریف آن را مشکل می نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد، به راحتی به بیرون ...

فضا (space) مقدمه واژه ای است که در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده می شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت ی ان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است.مطالعات نشان می دهد با وجود درک مشترکی که به نظر می رسد از این واژه وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبه های این مفهوم باشد. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است و ... . فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ، تسخیر و تعریف آن را مشکل می نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد، به راحتی به بیرون رسوخ می‎کند و ناپدید می شود. فضا می تواند چن ...

فضا (space) مقدمه واژه ای است که در زمینه های متعدد و رشته های گوناگون از قبیل فلسفه ، جامعه شناسی ، معماری و شهرسازی بطور وسیع استفاده می شود. لیکن تکثّر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت ی ان از این مفهوم در تمام زمینه های فوق نیست، بلکه تعریف فضا از دیدگاههای مختلف قابل بررسی است.مطالعات نشان می دهد با وجود درک مشترکی که به نظر می رسد از این واژه وجود دارد، تقریباً توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمی خورد و این واژه از تعدد معنایی نسبتاً بالایی برخوردار است و تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبه های این مفهوم باشد. فضا یک مقوله بسیار عام است. فضا تمام جهان هستی را پر می کند و ما را در تمام طول زندگی احاطه کرده است و ... . فضا ماهیتی جیوه مانند دارد که چون نهری سیال ، تسخیر و تعریف آن را مشکل می نماید. اگر قفس آن به اندازه کافی محکم نباشد، به راحتی به بیرون رسوخ می‎کند و ناپدید می شود. فضا می تواند چن ...

آخرین مطالب