زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد

متن زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سنجش و پذیرش آزاد طی اطلاعیه ای ، زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد 97 را اعلام کرد .- پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2237/زمان-و-نحوه-مراجعه-پذیرفته-شدگان-و-ذخیره-ها-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سنجش و پذیرش آزاد طی اطلاعیه ای ، زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد 97 را اعلام کرد . - پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2237/زمان-و-نحوه-مراجعه-پذیرفته-شدگان-و-ذخیره-ها-کنکور- -آزاد-97.html ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آزاد بهمن 96 با انتشار راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . آزاد اعلام کرد داوطلبان می بایست با مراجعه به سایت www.azmoon.net از قبولی خود مطلع شده و برای ثبت نام باید شخصا در تاریخ 25 و 26 و 28 بهمن ماه 96 با به همراه داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . پذیرفته شدگان می توانند با کلیک بر روی لینک زیر از زمان و نحوه ثبت نام خود مطلع شوند . راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشنگاه آزاد بهمن 96 منبع : آزادمنبع : زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی آزاد بهمن 96 ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سنجش و پذیرش آزاد طی اطلاعیه ای ، زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد 97 را اعلام کرد .-پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . تبصره 1 : پذیرفته شـدگان واحـدهای علـوم و تحقیقـات ، تهران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، بروجرد ، سنندج، نجف آباد ، تبریز، کـرج ، قـم ، شـیراز ، پرنـد ، مشهد ، همدان ، اراک و شهرری جهت اطلاع از چگـونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند . ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا : آزاد زمان و نحوه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 7و 8 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد مهر 97 : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :www.heyvagroup.com/shownews2/2276/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور-کاردانی-ناپیوسته- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سنجش و پذیرش آزاد طی اطلاعیه ای ، زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد 97 را اعلام کرد . -پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . تبصره 1 : پذیرفته شـدگان واحـدهای علـوم و تحقیقـات ، تهران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، بروجرد ، سنندج، نجف آباد ، تبریز، کـرج ، قـم ، شـیراز ، پرنـد ، مشهد ، همدان ، اراک و شهرری جهت اطلاع از چگـونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند . ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا : آزاد زمان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 7و 8 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد مهر 97 : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :www.heyvagroup.com/shownews2/2277/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور-کارشناسی-ناپیوسته- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا آزاد زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور آزاد مهر 97 در مقطع کارشناسی جهت ثبت نام نهایی باید در روزهایچهارشنبه 97/07/04 لغایت شـنبه 97/07/07 شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید www.heyvagroup.com/shownews2/2266/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا : آزاد زمان و نحوه ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی ناپیوسته آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 7و 8 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد مهر 97 : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2276/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور-کاردانی-ناپیوسته- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا : آزاد زمان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 7و 8 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد مهر 97 : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2277/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور-کارشناسی-ناپیوسته- -آزاد-97.html ...

کنکور کارشناسی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور آزاد مهر 97 در مقطع کارشناسی جهت ثبت نام نهایی باید در روزهایچهارشنبه 97/07/04 لغایت شـنبه 97/07/07 شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نماییدwww.heyvagroup.com/shownews2/2266/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا آزاد زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای و چهارشنبه 3 و 4 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . برای مطالعه متن کامل خبر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2268/مدارک-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97 ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آزاد بهمن 96 با انتشار راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . آزاد اعلام کرد داوطلبان می بایست با مراجعه به سایت www.azmoon.net از قبولی خود مطلع شده و برای ثبت نام باید شخصا در تاریخ 25 و 26 و 28 بهمن ماه 96 با به همراه داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . پذیرفته شدگان می توانند با کلیک بر روی لینک زیر از زمان و نحوه ثبت نام خود مطلع شوند . راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته داشنگاه آزاد بهمن 96 منبع : آزادمنبع : زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی آزاد بهمن 96هیوا , مشاوره تحصیلی , مشاوره تلفنی , مشاوره تحصیلی تلفنی , مشاوره تحصیلی کنکور , انتخاب رشته ,انتخاب رشته کنکور سراسری , نرم افزار انتخاب رشته کنکور سراسری , نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری , سوالات مصاحبه استخدامی , ثبت نام بدون کنکور پزشکی , تک ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا آزاد زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای و چهارشنبه 3 و 4 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . برای مطالعه متن کامل خبر روی لینک زیر کلیک نمایید :www.heyvagroup.com/shownews2/2268/مدارک-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97 ...

به استناد سایت مشاوره تحصیلی هیوا مرکز سنجش و پذیرش آزاد زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور آزاد 97 را اعلام کرد . طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی این مرکز پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصـاً در روز سه شـنبه 97/07/17 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آن ها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش آزاد به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه آزاد ی به آدرس iau.ac.ir درج شده است ، مراجعه نمایند . پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، سنندج ، نجـف آبـاد ، تبریـز ، کـرج ، قـم ، قـزوین ، بروجـرد ، شـیراز ، خوراسگان ، شهر ری و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها مراجعه نمایند .برای مطالعه متن کامل این خبر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvagroup.com/shownews2/2322/زمان-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-کارشناسی-ارشد-بدون-کنکور- -آزاد-9 ...

کنکور کارشناسی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور آزاد مهر 97 در مقطع کارشناسی جهت ثبت نام نهایی باید در روزهایچهارشنبه 97/07/04 لغایت شـنبه 97/07/07 شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نماییدwww.heyvagroup.com/shownews2/2266/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97.html ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آزاد بهمن 96 با انتشار راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . ادامه مطلب ...

به استناد سایت مشاوره تحصیلی هیوا مرکز سنجش و پذیرش آزاد زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور آزاد 97 را اعلام کرد . طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی این مرکز پذیرفته شدگان نهـایی کلیـه رشـته هـا لازم اسـت شخصـاً در روز سه شـنبه ۹۷/۰۷/۱۷ با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت نام به واحدهای ذیربط که نشانی و تلفن آن ها در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش آزاد به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه آزاد ی به آدرس iau.ac.ir درج شده است ، مراجعه نمایند . پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهران جنوب ، تهران شمال ، سنندج ، نجـف آبـاد ، تبریـز ، کـرج ، قـم ، قـزوین ، بروجـرد ، شـیراز ، خوراسگان ، شهر ری و اراک جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سایت آن واحدها مراجعه نمایند .برای مطالعه متن کامل این خبر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvagroup.com/shownews2/2322/زمان-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-کارشناسی-ارشد-بدون-کنکور- -آز ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، پذیرفته شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً در روزهـای چهارشنبه 97/7/4 لغایت 97/7/7 شـنبه بــا در دســت داشــتن مــدارک لازم جهــت ثبــت نــام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97 بــه واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس : دانشـگاه سامانه همچنین و www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد ی به آدرس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند .تبصــره : زمان مراجعه حضوری پذیرفتــه شــدگان بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97واحــد های علــوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهـران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، الکترونیکـی ، تهـران شـرق ، بروجـرد ، سنندج ،خوراسگان ، نجفآباد ، تبریز ، کرج ، قـم ، شـیراز ، پرند ، مشهد ، همدان ، اراک و شهر ری جهت اطـلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سـایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند:برای مطالعه متن کامل ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، آزاد طی اطلاعیه ای مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری آزاد 97 در مقاطع کارشناسی ، کاردانی ، ای حرفه ای 97 را اعلام کرد .پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی ازروزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش وپــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند .مدارک لازم برای ثبت نام :برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :www.heyvagroup.com/shownews2/2233/مدارک-لازم-برای-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، پذیرفته شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً در روزهـای چهارشنبه 97/7/4 لغایت 97/7/7 شـنبه بــا در دســت داشــتن مــدارک لازم جهــت ثبــت نــام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97 بــه واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس : دانشـگاه سامانه همچنین و www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد ی به آدرس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . تبصــره : زمان مراجعه حضوری پذیرفتــه شــدگان بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97 واحــد های علــوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهـران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، الکترونیکـی ، تهـران شـرق ، بروجـرد ، سنندج ،خوراسگان ، نجفآباد ، تبریز ، کرج ، قـم ، شـیراز ، پرند ، مشهد ، همدان ، اراک و شهر ری جهت اطـلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سـایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند :برای مطالعه متن کام ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، آزاد طی اطلاعیه ای مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری آزاد 97 در مقاطع کارشناسی ، کاردانی ، ای حرفه ای 97 را اعلام کرد . پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی ازروزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش وپــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . مدارک لازم برای ثبت نام : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2233/مدارک-لازم-برای-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سازمان سنجش طی اطلاعیه ای زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پردیس های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران 97 را اعلام کرد . پذیرفته شدگان فرهنگیان لازم است جهت ( ثبت نام غیرحضوری ) از تاریخ 97/06/31 تا 1/7/97 به سایت اطلاع رسانی فرهنگیان به نشانی: ( http://cfu.ac.ir ) مراجعه نمایند . پذیرفته شدگان تربیت دبیر شهید رجایی لازم است برای اطلاع دقیق از نحوه زمان و ثبت نام اینترنتی و حضوری به سایت www.sru.ac.ir مراجعه نمایند . برای مطالعه متن کامل خببر بر روی لینک زیر کلیک کنید : www.heyvagroup.com/shownews2/2203/زمان-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-رشته-های-تحصیلی- -فرهنگیان-کنکور-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سازمان سنجش طی اطلاعیه ای زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پردیس های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران 97 را اعلام کرد .پذیرفته شدگان فرهنگیان لازم است جهت ( ثبت نام غیرحضوری ) از تاریخ 97/06/31 تا 1/7/97 به سایت اطلاع رسانی فرهنگیان به نشانی: ( http://cfu.ac.ir ) مراجعه نمایند .پذیرفته شدگان تربیت دبیر شهید رجایی لازم است برای اطلاع دقیق از نحوه زمان و ثبت نام اینترنتی و حضوری به سایت www.sru.ac.ir مراجعه نمایند .برای مطالعه متن کامل خببر بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvagroup.com/shownews2/2203/زمان-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-رشته-های-تحصیلی- -فرهنگیان-کنکور-97.html ...

مدارک لازم ، نحوه و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون ی آزاد 97 منتشر شد . ادامه مطلب... ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 96 با صدور راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سازمان سنجش طی اطلاعیه ای زمان ثبت نام پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی پردیس های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی تهران 97 را اعلام کرد .پذیرفته شدگان فرهنگیان لازم است جهت ( ثبت نام غیرحضوری ) از تاریخ 97/06/31 تا 1/7/97 به سایت اطلاع رسانی فرهنگیان به نشانی: ( http://cfu.ac.ir ) مراجعه نمایند .پذیرفته شدگان تربیت دبیر شهید رجایی لازم است برای اطلاع دقیق از نحوه زمان و ثبت نام اینترنتی و حضوری به سایت www.sru.ac.ir مراجعه نمایند .برای مطالعه متن کامل خببر بر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvagroup.com/shownews2/2203/زمان-ثبت-نام-پذیرفته-شدگان-رشته-های-تحصیلی- -فرهنگیان-کنکور-97.html ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 96 با صدور راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

سازمان سنجش و آموزش کشور طی اطلاعیه ای پس از اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری 96 ، از نحوه و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 96 با صدور راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . ادامه مطلب ...

سازمان سنجش و آموزش کشور طی اطلاعیه ای پس از اعلام نتایج نهایی تکمیل ظرفیت رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری 96 ، از نحوه و زمان ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . ادامه مطلب ...

به گفته سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، راهنمای پذیرفته شدگان نهایی ی بدون آزمون آزاد 97 منتشر شد . متن اطلاعیه ثبت نام به شرح زیر است : پذیرفته شدگان دوره ی بدون آزمون آزاد 97 لازم است در روز چهارشنبه 18 مهر ماه جهت ثبت نام به واحدهای ی مراجعه نمایند . بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش آزاد ی ، پرونده کلیه پذیرفته شـدگان دوره دکتـری تخصصـی سـال 97 جهـت احـراز صلاحیت های عمومی تحت بررسی است . لذا ثبت نام و ادامه تحصیل پذیرفته شـدگان این مرحله منوط به تائید صلاحیت های عمـومی ایشـان توسـط مراجـع ذی صـلاح خواهد بود . پذیرفته شدگان لازم است مطابق مفاد مندرج در ذیل و با در دسـت داشـتن مدارک لازم در زمان تعیین شده به محل های ی مربوطه مراجعه نمایند .برای مطالعه متن کامل خبر روی لینک زیر کلیک کنید :www.heyvagroup.com/shownews2/2321/راهنمای-پذیرفته-شدگان-نهایی- ی-بدون-آزمون- -آزاد-97.html ...

آخرین مطالب