زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد

متن زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، سنجش و پذیرش آزاد طی اطلاعیه ای ، زمان و نحوه مراجعه پذیرفته شدگان و ذخیره ها کنکور آزاد 97 را اعلام کرد . - پذیرفته شدگان همه رشته ها بدون توجه به زمان شروع بـه تحصیل مندرج در کارنامه اعلام نتـایج کنکور آزاد 97 بایـد شخصـاً در یکـی از روزهــای دوشــنبه و ســه شــنبه 26 و 27 شــهریورماه 97 با در دست داشـتن مـدارک لازم جهـت ثبـت نـام بـه واحـد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکـز سـنجش و پــذیرش دانشــگاه بــه آدرس : ir.ac.iau.sanjesh.www و همچنین سامانه آزاد اسـلامی بـه آ درس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2237/زمان-و-نحوه-مراجعه-پذیرفته-شدگان-و-ذخیره-ها-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا : آزاد زمان ثبت نام پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کارشناسی ناپیوسته آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای شنبه و یک شنبه 7و 8 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . مدارک لازم جهت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد مهر 97 : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :www.heyvagroup.com/shownews2/2277/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور-کارشناسی-ناپیوسته- -آزاد-97.html ...

کنکور کارشناسی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور آزاد مهر 97 در مقطع کارشناسی جهت ثبت نام نهایی باید در روزهایچهارشنبه 97/07/04 لغایت شـنبه 97/07/07 شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند : برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نماییدwww.heyvagroup.com/shownews2/2266/زمان-و-نحوه-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97.html ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا آزاد زمان و نحوه ثبت نام نهایی پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی آزاد 97 را اعلام کرد . آزاد اعلام کرد پذیرفته شدگان بدون کنکور کاردانی آزاد مهر 97 جهت ثبت نام نهایی باید در روزهای و چهارشنبه 3 و 4 مهر ماه شخصا با در دست داشتن مدارک لازم به محل قبولی خود مراجعه کنند . برای مطالعه متن کامل خبر روی لینک زیر کلیک نمایید : www.heyvagroup.com/shownews2/2268/مدارک-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-بدون-کنکور- -آزاد-97 ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، پذیرفته شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً در روزهـای چهارشنبه 97/7/4 لغایت 97/7/7 شـنبه بــا در دســت داشــتن مــدارک لازم جهــت ثبــت نــام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97 بــه واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس : دانشـگاه سامانه همچنین و www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد ی به آدرس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند .تبصــره : زمان مراجعه حضوری پذیرفتــه شــدگان بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97واحــد های علــوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهـران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، الکترونیکـی ، تهـران شـرق ، بروجـرد ، سنندج ،خوراسگان ، نجفآباد ، تبریز ، کرج ، قـم ، شـیراز ، پرند ، مشهد ، همدان ، اراک و شهر ری جهت اطـلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سـایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند:برای مطالعه متن کامل ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی رشته های علوم پزشکی آزاد ی سال 97 از امروز 24 مهرماه آغاز و تا 29 مهرماه ادامه دارد .پذیرفته شدگان باید در تاریخ های تعیین شده با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام به واحد محل قبولی مراجعه کنند چراکه عدم مراجعه پذیرفته شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی شده و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد .نشانی و تلفن واحد های محل قبولی پذیرفته شدگان در سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش آزاد به نشانی www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه آزاد ی به نشانی iau.ac.ir درج شده است .پذیرفته شدگان واحدهای علوم و تحقیقات ، پزشکی تهران ، بروجرد ، نجف آباد ، تبریز، مشهد ، قم ، شیراز ، همدان و اراک برای اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام باید به آدرس سایت آن واحدها مراجعه کنند .برای مطالعه متن کامل خبر بر روی لینک زیر کلیک نمایید :www.heyvagroup.com/shownews2/2369/اغاز-ثبت-نام-نهایی-پذیرفته-شدگان-ذخیره-رشت ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، پذیرفته شــدگان همــه رشــته هــا بایــد شخصــاً در روزهـای چهارشنبه 97/7/4 لغایت 97/7/7 شـنبه بــا در دســت داشــتن مــدارک لازم جهــت ثبــت نــام بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97 بــه واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آنها در سامانه اینترنتـی مرکــــز ســــنجش و پــــذیرش دانشــــگاه بــــه آدرس : دانشـگاه سامانه همچنین و www.sanjesh.iau.ac.ir آزاد ی به آدرس ir.ac.iau درج شده است مراجعه نمایند . تبصــره : زمان مراجعه حضوری پذیرفتــه شــدگان بدون کنکور کارشناسی پیوسته آزاد 97 واحــد های علــوم و تحقیقات ، تهران مرکزی ، تهـران جنـوب ، تهـران شـمال ، پزشـکی تهـران ، الکترونیکـی ، تهـران شـرق ، بروجـرد ، سنندج ،خوراسگان ، نجفآباد ، تبریز ، کرج ، قـم ، شـیراز ، پرند ، مشهد ، همدان ، اراک و شهر ری جهت اطـلاع از چگونگی و زمان ثبت نام مقتضی است به آدرس سـایت آن واحد ها به شرح ذیل مراجعه نمایند :برای مطالعه متن کام ...

روابط عمومی آزاد پس از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزاد بهمن 96 با صدور راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان خبر داد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا سازمان سنجش از محرومیت پذیرفته شدگان روزانه کارشناسی ارشد 97 از کنکور ارشد 98 خبر داد . یکی از بندهای مهم شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 که در اطلاعیه سازمان سنجش به آن اشاره شده به شرح زیر است :پذیرفته شدگان قطعی ( نهایی ) رشته های دوره روزانه سال 1397 چه در محل قبولی ثبت نام کرده و چه ثبت نام نکرده باشند اجازه ثبت نام و شرکت در آزمون سال 1398 را نخواهند داشت .برای مطالعه متن کامل این خبر روی لینک زیر کلیک کنید : www.heyvagroup.com/shownews2/2327/محرومیت-پذیرفته-شدگان-روزانه-کارشناسی-ارشد-97-از-کنکور-ارشد-98.html ...

بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 97 از روز چهارشنبه 14 شهریور ماه آغاز می شود . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

ثبت نام بدون کنکور آزاد بهمن 97 برخلاف 6 دوره قبلی ثبت نام بدون کنکور آزاد با تغییرات عمده ای همراه بود که از مهم ترین تغییرات ایجاد شده می توان به تغییر در نحوه گزینش داوطلبان اشاره کرد . در دوره های قبلی هر داوطلب یک رشته محل را انتخاب می کرد و درصورتیکه ظرفیت آن از پیش تکمیل نشده بود در همان رشته محل پذیرفته می شد اما در ثبت نام آزاد نیمسال اول مهر 97 داوطلبان باید حداکثر 20 انتخاب از بین رشته محل های معرفی شده در دفترچه ثبت نام بدون کنکور آزاد در فرم خود وارد می د و پس از پایان مهلت ثبت نام منتظر اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور آزاد نیمسال اول مهر 97 باشند . در این مقاله می خواهیم راهنمای زمان ، نحوه و مشاهده اعلام نتایج ثبت نام بدون آزمون آزاد در مقاطع کاردانی و کارشناسی را ارائه کنیم . ادامه مطلب... ...

نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 اعلام شدنتایج انتخاب رشته کنکور 97 کی اعلام می شود؟بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش مورخ 97/06/20 به اطلاع کلیه داوطلبان زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 شرکت کننده در کنکور سراسری سال 1397 می رساند که فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی و نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و فرهنگیان)، 20/06/97 بر روی سایت اطلاع رسانی نتایج کنکور 97 قرار خواهد گرفت.سایت و نحوه مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور 97برای مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور 97 خود می توانید به مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.com مراجعه نمایید و در قسمت منوی سمت راست گزینه سراسری را زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 انتخاب نمایید. برای دریافت نتایج انتخاب رشته کنکور س ...

با توجه به افزایش روز افزون متقاضیان برای ثبت نام و تحصیل بدون کنکور در آزاد در چند سال گذشته ثبت نام بدون آزمون در آزاد هدف بسیاری از داوطلبانی بوده که به دنبال تحصیل بدون کنکور هستند ثبت نام بدون کنکور آزاد 96 برای کلیه داوطلبان کنکور 96 و بسیاری از داوطلبانی که قصد ادامه تحصیل دارند و می خواهند بعد از چند سال بصورت بدون آزمون وارد شوند جالب توجه است. بنابراین داوطلبانی که علاقمند به تحصیل در آزاد هستند در این مقاله می خواهیم به سوالات شما عزیزان در رابطه با زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی آزاد، ثبت نام بدون کنکور کارشناسی آزاد، زمان و شرایط و نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد به طور کامل پاسخ دهیم و تفاوت بدون کنکور و با کنکور آزاد و تفاوت دوره های وقت و تمام وقت را برا شما عزیزان مطرح کنیم. بدون کنکور ثبت نام بدون کنکور آزاد 96 لیست رشته های بدون کنکور 96 - 97 ثبت نام بدون آزمون بدون کنکور ثبت نام بدون کنکور آزاد بدون کنکور آزاد ثبت ...

ثبت نام بدون کنکور آزاد بهمن 96 برخلاف 5 دوره قبلی ثبت نام بدون کنکور آزاد با تغییرات عمده ای همراه بود که از مهم ترین تغییرات ایجاد شده می توان به تغییر در نحوه گزینش داوطلبان اشاره کرد . در دوره های قبلی هر داوطلب یک رشته محل را انتخاب می کرد و درصورتیکه ظرفیت آن از پیش تکمیل نشده بود در همان رشته محل پذیرفته می شد اما درثبت نام آزاد نیمسال دوم بهمن 96 - 97 داوطلبان باید حداکثر 20 انتخاب از بین رشته محل های معرفی شده دردفترچه ثبت نام بدون کنکور آزاد در فرم خود وارد می د و پس از پایان مهلت ثبت نام منتظر اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور آزاد نیمسال دوم بهمن 96 - 97 باشند . در این مقاله می خواهیم راهنمای زمان ، نحوه و مشاهده اعلام نتایجثبت نام بدون آزمون آزاد در مقاطع کاردانی و کارشناسی را ارائه کنیم . ادامه مطلب... ...

زمان اعلام نتایج کنکور 97 مشخص شد نتایج انتخاب رشته کنکور 97 کی اعلام می شود؟ بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش مورخ 97/06/20 به اطلاع کلیه داوطلبان زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 شرکت کننده در کنکور سراسری سال 1397 می رساند که فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی و نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و فرهنگیان)، 20/06/97 بر روی سایت اطلاع رسانی نتایج کنکور 97 قرار خواهد گرفت. سایت و نحوه مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور 97 برای مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور 97 خود می توانید به مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.com مراجعه نمایید و در قسمت منوی سمت راست گزینه سراسری را زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 انتخاب نمایید. برای دریافت نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 ...

زمان اعلام نتایج کنکور 97 مشخص شدنتایج انتخاب رشته کنکور 97 کی اعلام می شود؟ بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش مورخ 97/06/20 به اطلاع کلیه داوطلبان زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 شرکت کننده در کنکور سراسری سال 1397 می رساند که فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی و نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 رشته های تحصیلی با آزمون و همچنین رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، ظرفیت مازاد و فرهنگیان)، 20/06/97 بر روی سایت اطلاع رسانی نتایج کنکور 97 قرار خواهد گرفت. سایت و نحوه مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور 97 برای مشاهده نتایج انتخاب رشته کنکور 97 خود می توانید به مراجعه به سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.com مراجعه نمایید و در قسمت منوی سمت راست گزینه سراسری را زمان اعلام نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 انتخاب نمایید. برای دریافت نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری 97 ...

سازمان سنجش طی اطلاعیه ای نحوه مراجعه و فرم اطلاعات فردی و آدرس مراکز برگزاری مصاحبه رشته های دارای شرایط خاص کنکور 97 را اعلام کرد . ادامه مطلب... ...

ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی آزاد بصورت بدون کنکور در دو مرحله و برای ورودی مهر و بهمن ماه صورت می گیرد . به استناد از سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو زمان ثبت نام بدون کنکور آزاد 98 برای ورودی مهر دهه دوم مرداد ماه 98 ، و برای ورودی بهمن ماه اواسط دی ماه 98 می باشد . روند ثبت نام بدون کنکور آزاد 98 به این صورت است که متقاضیان می بایست در زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسی آزاد 98 برای ورودی های مهر و بهمن به سایت سنجش و پذیرش آزاد به نشانی azmoon.org مراجعه نموده و با توجه به لیست رشته های بدون کنکور آزاد اقدام به تکمیل فرم ثبت نام با رشته محل های مورد نظر خود نمایند . با توجه به استقباله چشم گیر داوطلبان از ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسی آزد توصیه می شود برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بدون کنکور آزد مهر و بهمن 98 به سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو مراجعه نمایید :www.tahsilico.com/web/articles/view/462/زمان-ثبت-نام-بدون-کنکور- -آزاد-98.html ...

کنکور سراسری در واقع صحنه رقابت متقاضیان ورود به در 5 گروه آزمایشی ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان می باشد و در سال های اخیر با وجود پذیرش بدون کنکور در بسیاری از ها اما همچنان ثبت نام کنکور سراسری برای رقابت جهت پذیرش در های سراسری در دوره های روزانه ، شبانه ، پردیس خودگردان ، مجازی ، غیرانتفاعی ، پیام نور ، فرهنگیان و آزاد داغ است . با ادغام ثبت نام کنکور سراسری و آزاد داوطلبان می توانند با ثبت نام در کنکور سراسری 98 و شرکت در آن متقاضی ورود به های سراسری و آزاد شوند . داوطلبان برای ثبت نام کنکور 98 می بایست به سایت سنجش به نشانی sanjesh.org مراجعه نمایند . در این مقاله شرح کاملی در خصوص زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کنکور 98 ارائه داداه ایم . ادامه مطلب ...

ثبت نام در مقطع کاردانی و کارشناسی آزاد بصورت بدون کنکور در دو مرحله و برای ورودی مهر و بهمن ماه صورت می گیرد . به استناد از سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو زمان ثبت نام بدون کنکور آزاد 98 برای ورودی مهر دهه دوم مرداد ماه 98 ، و برای ورودی بهمن ماه اواسط دی ماه 98 می باشد . روند ثبت نام بدون کنکور آزاد 98 به این صورت است که متقاضیان می بایست در زمان ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسی آزاد 98 برای ورودی های مهر و بهمن به سایت سنجش و پذیرش آزاد به نشانی azmoon.org مراجعه نموده و با توجه به لیست رشته های بدون کنکور آزاد اقدام به تکمیل فرم ثبت نام با رشته محل های مورد نظر خود نمایند . با توجه به استقباله چشم گیر داوطلبان از ثبت نام بدون کنکور کاردانی و کارشناسی آزد توصیه می شود برای اطلاع از تاریخ ثبت نام بدون کنکور آزد مهر و بهمن 98 به سایت مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو مراجعه نمایید : www.tahsilico.com/web/articles/view/462/زمان-ثبت-نام-بدون-کنکور- -آزاد-98.html ...

مرکز سنجش و پذیرش آزاد با انتشار راهنمایی از زمان و نحوه ثبت نام بدون کنکور آزاد بهمن 96 در مقطع کاردانی ناپیوسته خبر داد . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد بهمن 96زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن 96برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره زمان ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن 96 با مشاوران ایران مشاوره تماس حاصل نمایید.شماره تماس از طریق تلفن های ثابت در سراسر کشور 9099072938نتایج نهایی تکمیل ظرفیت ارشد 96 برخی از کدرشته محل های ها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی روز شنبه 5 اسفند ماه 96 بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت و 563 نفر در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرفته شده اند. همچنین ظرفیت پذیرش تعداد 856 نفر بوده است که بر اساس آمار تعداد 584 نفر در این مرحله انتخاب رشته د. پس از اعلام نتایج اطلاعیه مدارک و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان از سوی سازمان سنجش اعلام می شود که در ادامه مطلب در زمینه زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد و مدارک لازم برای پذیرفته شدگان توضیح خواهیم داد که پیشنهاد می کنیم برای ...

به دلیل ادغان ثبت نام آزاد با کنکور سراسری ، یک آزمون به صورت جامع برگزار می شود ، ولی در فرآیند انتخاب رشته آزاد این امر کاملا مجزا از انتخاب رشته کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان می بایست پس از دریافت دفترچه انتخاب رشته آزاد که طی انتشار اطلاعیه ای توسط سازمان سنجش صورت می گیرد و مطالعه آن برای ثبت رشته محل های مورد علاقه خود با مراجعه به سایت azmoon.org اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته خود نمایند . زمان حدودی انتخاب رشته آزاد 97 اوا مرداد ماه می باشد . برای اطلاع از زمان دقیق انتخاب رشته کنکور سراسری آزاد 97 توصیه می شود عضو کانال تلگرام کنکور سراسری تحصیلیکو شوید . ادامه مطلب... ...

پیرو اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بهمن 96 ، سازمان سنجش در اطلاعیه ای زمان و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان این مرحله را اعلام کرد . ادامه مطلب ...

چند سالی است که آزاد اقدام به جذب دانشجو بدون برگزاری آزمون می کند . داوطلبان دو بار در سال برای ورودی مهر و بهمن ماه می توانند ثبت نام بدون کنکور آزاد 98 خود را انجام دهند . به نقد از سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو داوطلبان پس از ید کارت و انتخاب حداکثر 20 رشته محل از بین لیست رشته های بدون کنکور آزد و تکمیل فرم ثبت نام پس از دریافت رسید ثبت نام خود باید منتظر اعلام نتیج بدون کنکور آزد 98 باشند . زمان دقیق اعلام نتایج بدون کنکور کاردانی و کارشناسی آزاد 98 برای ورودی مهر ماه پس از انتشار اطلاعیه ی سازمان سنجش و پذیرش آزاد اعلام می شود که بر اساس سال های قبل انتظار داریم زمان حدودی اعلام نتایج برای نیمسال اول تحصیلی 98 دهه سوم شهریور ماه و برای نیمسال دوم دهه اول بهمن ماه باشد . داوطلبان جهت مشاهده نتایج خود باید به سایت azmoon.net مراجعه کنند . برای اطلاع مشاهده تصویری نحوه مشاهده اعلام نتایج ثبت نام بدون کنکور آزد 98 می توانید به سایت مشاو ...

چگونه نتایج ثبت نام بدون کنکور آزاد مهر 97 را مشاهده کنم؟ آزاد ی از جمله مراکز تحصیلات عالی در کشور است که هرساله بخش زیادی از داوطلبان ورود به را جذب خود می نماید و تعداد زیادی از دانشجویان را در تمام مقاطع تحصیلی پذیرش می نماید. اما چندین سال است که آزاد در بسیاری از رشته های غیر پزشکی به صورت بدون کنکور در مقاطع تحصیلی مختلف اقدام به پذیرش دانشجو می نماید. برای اطلاع از نحوه مشاهده نتایج بدون کنکور آزاد مهر 97 بر روی آن کلیک نمایید. نحوه و زمان مراجعه پذیرفته شدگان نتایج ثبت نام ازاد بدون کنکور مهر 97 پذیرفتــه شــدگان واحــدهای علــوم وتحقیقات آزاد، تهران مرکزی، تهـران جنـوب، تهـران شـمال،پزشـکی تهـران،الکترونیکـی، تهـران شـرق، بروجـرد،سنندج، نجف آباد، تبریز، کرج، قم، شیراز، پرند، مشهد، همدان و ارایه جهت اطلاع از چگونگی و زمان ثبت نام حضوری بدن آزمون ازاد نیمسال اول 97 با مشاوران درخت دانش درتماس باشید. عــدم مراجعـه ...

زمان و نحوه ثبت نام کنکور سراسری آزاد 97همانطور که گفته شد با ادغام کنکور سراسری و کنکور آزاد ، ثبت نام و آزمون ی انی برای های سراسری و آزاد برگزار می شود . متقاضیان ثبت نام آزاد 97 نیز می بایست در زمان ثبت نام کنکور 97 که اول تا 8 بهمن ماه می باشد با مراجعه به سایت سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . لازم به ذکر است متقاضیان علاقه مند به ثبت نام کنکور 97 یا ثبت نام کنکور سراسری آزاد 97 و یا هر دو کافیست جهت ثبت نام یک کارت اعتباری از سایت سنجش یداری نمایند . متقاضیان پس از یداری کارت اعتباری و وارد شماره سریال 12 رقمی یداری شده می توانند اطلاعات خود را در سایت سنجش برای ثبت نام کنکور سراسری ثبت کنند . برای دریافت مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی می توانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید.کنکور ، کنکور سراسری ، آزمون سراسری ، مشاور گروپ ، مدارس تیزهوشان ، آزمون تیزهوشان ، مدارس نمونه تی ، ، سراسری ، آزاد ، پیام نور ، غیر انتفاعی ، ...

به دلیل ادغان ثبت نام آزاد با کنکور سراسری ، یک آزمون به صورت جامع برگزار می شود ، ولی در فرآیند انتخاب رشته آزاد این امر کاملا مجزا از انتخاب رشته کنکور سراسری انجام می شود و داوطلبان می بایست پس از دریافت دفترچه انتخاب رشته آزاد که طی انتشار اطلاعیه ای توسط سازمان سنجش صورت می گیرد و مطالعه آن برای ثبت رشته محل های مورد علاقه خود با مراجعه به سایت azmoon.org اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته خود نمایند . زمان حدودی انتخاب رشته آزاد 97 اوا مرداد ماه می باشد . برای اطلاع از زمان دقیق انتخاب رشته کنکور سراسری آزاد 97 توصیه می شود عضو کانال تلگرام کنکور سراسری تحصیلیکو شوید . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

پس از ادغام کنکور آزاد و کنکور سراسری ، اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری به صورت هماهنگ منتشر می شود و داوطلبان از مرحله انتخاب رشته به بعد ، باید برای انتخاب رشته آزاد که به صورت مجزا از های تی است ، اقدام نمایند . مجاز شدگان انتخاب رشته آزاد 97 بعد از مطالعه دقیق و انتخاب رشته های مورد علاقه خود از دفترچه انتخاب رشته آزاد ، پس از انتشار اطلاعیه سازمان سنجش و پذیرش کشور و فعال شدن لینک انتخاب رشته می توانند با مراجعه به سایت azmoo.org نسبت به تکمیل فرم اقدام کنند . نکته قابل توجه این است که کد رشته محل های دفترچه انتخاب رشته آزاد 97 ، هم از طریق دفترچه و هم از طریق سایت قابل مشاهده است و هر داوطلب مجاز به انتخاب حداکثر 20 کد رشته محل است . [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] ...

رضا شاهانی س رست مرکز سنجش و پذیرش آزاد ی اظهار کرد: نتایج آزمون مقطع ی 96 آزاد ی هفته آینده اعلام می شود و پذیرفته شدگان می توانند در تاریخ 11 و 12 شهریور ماه با مراجعه به واحدهای قبولی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.شاهانی افزود: فرآیند پردازش نتایج کارشناسی ارشد انجام شده و با هماهنگی سازمان سنجش اسامی قبول شدگان تا 10 شهریور ماه اعلام می شود. ...

نتایج کاردانی ناپیوسته بر اساس سوابق تحصیلی آزاد ی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز سنجش و پذیرش آزاد ی، داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی www.azmoon.net از نتایج انتخاب رشته خود اطلاع یابند. پذیرفته شدگان می توانند با مراجعه به پورتال این مرکز به نشانی sanjesh.iau.ac.ir در قسمت راهنمای ثبت نام از مدارک لازم برای ثبت نام آگاهی یابند و تدریس خصوصی کنکور کاردانی مطابق زمان بندی اعلام شده به محل ی قبولی برای ثبت نام مراجعه کنند. منبع : خبرگزاری مهر سلام مرجع تخصصی برگزار کننده دوره های تدریس خصوصی , هزینه تدریس خصوصی , تدریس خصوصی زبان انگلیسی , تدریس خصوصی کارشناسی, تدریس خصوصی کارشناسی ارشد ,تدریس خصوصی ی ,تدریس خصوصی کنکور کاردانی ,کلاس آنلاین ,تدریس خصوصی زبان ,تدریس خصوصی ادبیات... آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان دارد. ...

چند سالی است که آزاد اقدام به جذب دانشجو بدون برگزاری آزمون می کند . داوطلبان دو بار در سال ( برای ورودی مهر و ورودی بهمن ماه ) می توانند ثبت نام بدون کنکور آزاد 97 خود را انجام دهند . پذیرش بدون کنکور دانشجو در این از نیمسال دوم تحصیلی 96 دچار تغییراتی شد و داوطلبان باید از لیست رشته های ارائه شده در دفترچه ثبت نام بدون کنکور آزاد 97 ، حداکثر 20 کد رشته محل را انتخاب نموده و پس از ثبت نام منتظر اعلام نتایج بدون کنکور آزاد 97 باشند . در ادامه این مقاله به شرح زمان و نحوه مشاهده اعلام نتایج بدون کنکور آزاد 97 پرداخته ایم . ادامه مطلب... ...

آخرین مطالب