خواب

متن خواب مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

[از خواب ها پرید، از گریه ی شدید اما ی نبود... اما ی ندید...] از خواب می پرم، از گریه ی زیاد از یک پرنده که خود را به باد داد از خواب می پری از لمس دست هاش و گریه می کنی زیر ِ پتو یواش از خواب می پرم می ترسم از خودم دیوانه بودم و دیوانه تر شدم از خواب می پری سرشار خواهشی سردرد داری و سیگار می کشی از خواب می پرم از بغض و بالشم که تیر خورده ام که تیر می کشم از خواب می پری انگشت هاش در... گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر... از خواب می پرم خو که درهم است آغوش تو کجاست؟! بدجور سردم است از خواب می پری از داغی پتو بالا می آوری... زل می زنی به او... از خواب می پرم تنهاتر از زمین با چند خاطره، با چند نقطه چین از خواب می پری ت ِ مجبور ِ عاشقی! محکوم ِ رابطه! از خواب می پرم از تو نفس، نفس... قبل از تو هیچ وقت... بعد از تو هیچ ... از خواب می پری از عشق و اعتماد! از قرص کم شده، از گریه ی زیاد از خواب می پرم... رؤیای ناتمام! از بوی وحشی ات لای لباس هام از خواب می پری با جیر ...

خواب وتنها خواب آرامش و سکوت دیدن خواب های آبی و نقره ای یا اصلا خواب ندیدن و هیچ بیدارت نکند نه زنگ ساعت نه صدای سبزی فروش دوره گرد چشم بگشایی و ببینی فرش آفتاب تا وسط اتاق پهن شده است و بی هیچ نگرانی از ساعت و تاریخ دوباره چشم هایت را بر هم بگذاری و باز بخو 30 فروردین 1395 ...

چند شبه که می خوام یه پست بنویسم اما خواب... خواب مثل نسیمی خنک میرسه و منو با خودش میبره به عالم رویاهای شیرین و کابوس های سرد. کربن: خوابم میاد... کربن: خستگیه عجیبی اینروزا منو احاطه کرده ، یه جای دنج میخوام برای یه خواب آروم... شپخل ...

هر انسان طبیعی در حدود 3/1 عمر خود را در خواب به سر می برد و تاثیر خواب بر روان و جسم انسان از دانسته های مسلم علم پزشکی است . بطوریکه امروزه تغییرات خواب انسان از پیش آگهی های مهم و قابل توجه در زمینه ابتلا به بیماریها ، به حساب می آید ادامه مطلب..... ...

اشتباه نیمه شب، خوابِ راه می بینم خواب یک پرتگاه می بینم خواب یک تازیانه روی سرم خواب زخمی سیاه می بینم خواب مُهری درشت روی تنم روی مُهرش نگاه می بینم در پس این نگاه و برگ و یراق چشم یک پادشاه می بینم خواب رفتن به ناکجایی دور خواب رفتن به چاه می بینم پادشاه بزرگ مرده و من مُلک را بی پناه می بینم جای لبخند و بوسه روی لبش خوف و خشمی تباه می بینم بر سرشاه کهنه دستاری شکل یک شبکلاه می بینم روی این شبکلاه، پنجه ی ماه گرد آن، خون ماه می بینم خوابهایم شبیه زندانی است که در آن بی گناه می بینم بس که از پشت میله می نگرم همه را راه راه می بینم ** خوابهایی است درهم و مغشوش آنچه من گاه گاه می بینم خواب یک سنگ و اسب عصاری خواب یک سفره کاه می بینم... جای صحرای آب و خواب اندوه و آه می بینم آه.... این خواب اسب همسایه است من فقط اشتباه می بینم! ...

شاگرد: ، چکار کنم که خواب زمان رو ببینم؟ پیر مغان : شب یک غذای شور بخور. آب نخور و بخواب. شاگرد دستور پیر رو اجرا کرد و برگشت. شاگرد: دائم خواب آب میدیدم! خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب مینوشم. کنار لوله آبی در حال خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه ای مشغول…. گفت اینا رو خواب دیدم! پیر مغان فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛ تشنه زمان بشو تا خواب زمان ببینی ...

دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند. اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است. تعبیر خواب ماهی از دید یوسف نبی ع دیدن ماهی در خواب ، روزی است تعبیر خواب ماهی از دید آنلی بیتون ت عبیر خواب دیدن ماهی در آب پاکیزه این است که افراد دارای قدرت شما را مورد محبت قرار می دهند. تعبیر خواب یک ماهی که به در آب شنا میکند شانس است تعبیر خواب دیدن بازار ماهی فروشان ، به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید تعبیر خواب یک ماهی قرمز چیزی جز رضایت و شادی بزرگ نیست اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. ...

داستانک (برش خورده از یک داستان طولانی تر) خواب دیدم. قبای سبز داشتی. به تنت قبا و عبا را پوشاندم. عمامه ات را من به سرت گذاشتم. به خودم گفتم چون همیشه از ملبس بودن درمقابل من دوری کردی، حالا توی خواب جبران می کنی تا دلتنگی ام رفع شود. مرسی. علی علی ...

از خواب ها پرید، از گریـه ی شدید اما ی نبود... اما ی ندید... از خواب می پرم، از گریه ی زیاد از یک پرنده کـه خود را به باد داد از خواب می پری از لمس دست هاش و گریـــــه می کنـــــی زیــر ِ پتــو یواش از خواب می پرم می ترسم از خودم دیوانــــــه بودم و دیوانـــــه تـــر شدم از خواب می پری سرشار خواهشی سردرد داری و سیگار مــــی کشـی از خواب می پرم از بغض و بالشم که تیر خورده ام که تیر می کشم از خواب مــــی پری انگشت هاش در... گنجشک پر... کلاغ پر... پر... پرنده پر... از خواب می پرم خو که درهم است آغوش تو کجاست؟! بدجور سردم است از خواب مــی پری از داغـــی پتـو بالا می آوری... زل می زنی به او... از خواب مـــی پرم تنهاتر از زمین با چند خاطره، با چند نقطه چین از خواب می پری ت ِ مجبــــور ِ عاشقــی! محـکوم ِ رابطه! از خواب مـــی پرم از تــــــــو نفس، نفس... قبل از تو هیچ وقت... بعد از تو هیچ ... از خواب می پری از عشق و اعتماد! از قرص کـــــم شده، از گریـه ی زیاد ...

خواب دیدم که میایی و دستانم را می گیری بقلم می کنی و حس می کنم دوسم داری خواب ها هم خواب می بینن خوابامم خوابشون میاد که بخوابن و خواب ببینن که میایی این بار نگاهم می کنی این بار مات نیستی به دیوار پشت سرم این بار میایی و به من نگاه می کنی و منو سرشار می کنی از من همانی که گمش کرده ام همانی که همان بار که نگاهم نکردی در آغوشم نگرفتی صدایم نکردی و همان بار که بغض تو چشام لرزید و بارون شد انداختمش دور که لیاقت دیده شدن در آغوش گرفته شدن شنیدنت را ندارد ... خواب ها هم خواب می بینن ا مگر می شود تو بیایی اصن هم آمدی مگر می شودنگاه کنی آغوش بگیری اصن آغوشم گرفتی مگر منی وجود دارد دیگر؟ ...

دیدن ماهی در خواب خوب است بخصوص که ماهی در آبی زلال و شفاف شنا کند. اگر در خواب ببینید که در کنار حوض یا آبگیر یا دریا یا رودخانه ای هستید و در آن آب پر از ماهی است که در حال شنا تعبیر خواب خیلی خوب است و نشان از آینده ای روشن می دهد به شرطی که آب روشن و شفاف و زلال باشد تعبیر خواب ماهی قرمز و سرخ فر و شکوه است. تعبیر خواب ماهی از دید یوسف نبی ع دیدن ماهی در خواب ، روزی است تعبیر خواب ماهی از دید آنلی بیتون ت عبیر خواب دیدن ماهی در آب پاکیزه این است که افراد دارای قدرت شما را مورد محبت قرار می دهند. تعبیر خواب یک ماهی که به در آب شنا میکند شانس است تعبیر خواب دیدن بازار ماهی فروشان ، به یک موقعیت پرافتخار خواهید رسید تعبیر خواب یک ماهی قرمز چیزی جز رضایت و شادی بزرگ نیست اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. اگر بیند که در آب دریا همی رفت، دلیل است توف ...

تحقیقات نشان می دهد که به طور مداوم از خواب خوب محروم بودن، شما را گنگ، تحریک پذیر، پریشان و ناراحت می سازد. و به تدریج موجب مشکلات جدی تری می شود. برای کمک به انی که شب ها تا دیر وقت بیدار می مانند، بهترین شیوه های خواب خوب را که کارشناسان آن را “بهداشت خواب” می نامند جمع آوری کرده ایم. ...

سلام خودم سلام خود خود خودم خیلی وقته حس آرامشمو از دست دادم و توی خواب دنبالش می گردم.هروقت خواب می بینم این قدر آرومم که انگار ازاین دنیا و غم هاش رها شدم.مثل بی وزنی توی خلا.توی خوابای خوبم خوشحالم راحتم آروم بدون اضطراب و دغدغه..احساس تنهایی نمی کنم.دلگیر نیستم.انگار اونی که دلتنگشم کنارمه منبعی از انرژی مثبت توی خواب من هست که توی بیداری احساسش نمی کنم.وقتی می ترسم توی خواب این ترس محو میشه انگار ی پشتمه و هوامو داره.تو خواب خود خودمم...دلم واسه خودم تو بیداری تنگ شده..خیلی وقته از دستش دادم و گمش . ...

ما به خواب های هم راه پیدا کرده ایم! سه نفر! چهار نفر! یا پنج نفر! جنگ ما حالا توی خواب هاست! و هر آن جا پیروز شود، این بیرون هم برده! من مطمئنم این خواب ها بین ما مشترک است! همه مان از داستان بو برده ایم و دقیقا می دانیم قصه چیست! حالا مثل گرگ های گرسنه حلقه زده ایم دور هم... ...

خب من یا خواب نمیبینم یا اگر ببینم قطعا باید منتظرش باشم حالا چه عواقبش چه اتفاقاتی که قرار است در گیر و دار پیشامد این خواب عجیب برایم بیفتد... نمیدانم چقدر یادتان هست یا نه ، که از آ ین خوابم چقدر میگذرد و یا چه خو دیدم و چه چیزی دقیق مطابق خواب برایم پیش آمد ! کاملا از زوایا و قوانین یک خواب و رویای صادقه آگاهی دارم به همین دلیل است که دو سه روزی میشود بعد از این خواب کمی فکرم را روزها به خود اختصاص داده ، چرا که تعبیر عجیبی برایم دارد نمیدانم خوشحال باشم یا ناراحت اما فقط به این موضوع فکر میکنم که باید به فال نیک بگیرم و تشبیه کنم ، حتی به طعم تلخ قهوه باشد باید به طور لذتبخشی فنجان قهوه را بردارم و میل کنم... ! ...

خواب دیدم مادرم هنوز تو خونمونه... پدرم هنوز بلندبلند میخنده... خواب دیدم ی نفر ک خعلی دوسش دارم خعلی دوسم داره خواب دیدم خدا میگه نصف رویاهاتو الان بهت میدم نصف دیگه رو از دم قسط هر ساعتی ک بخای... اصلا هرچی تو بخوای کاش خوابا واقعی بود... کاش همیشه خواب میموندم... ...

در هجوم افکار و روزهایی که با سرعت یه قطار سریع السیر می گذره یکهو یادم می آد که من یه خو دیدم... خودم قول داده بودم از کنار خواب هام بی توجه عبور نکنم چرا که ممکنه برام پیامی داشته باشه... تنها راه تعبیری که به ذهنم می رسه سرچ توی اینترنت ه... خواب پرنده های خوش رنگ و زیبایی رو دیدم که توی خونه م بودن و یک مرغ زیبا و رنگارنگ و فوق العاده کارت پستالی! امیدوارم تعبیر این خواب به من آرامش پرکشیده از وجودم رو بده... ...

یه خواب بی مرز و ساعت میتونه تموم شدن یه حس باشه که تو این بی مرزیِ زندگی، زندگیٌ رو دور تند از جایی که اومد تو قلبت از اول دوره کنه و اشکات پشت سرش همرو از رو قلب شیشه ایت پاک کنه بهتر که مرزی نباشه برای این خواب عمیق... چون فردا آدمی نیست که بخواد این زندگیُ از سر بگیره............. ...

تعبیر خواب (غزل) خورشید را شبی در خواب دیدم گفتند تعبیرش تویی ناب در خواب دیدم گفتند تعبیرش تویی از طعم شیرین بوسه ات به خواب رفتم من شبی مهتاب را در خواب دیدم گفتند تعبیرش تویی گیسوانت را بیا به دور گردن من حلقه کن هر چه چشم جان در خواب بیند تعبیرش تویی چشم و دل ما را با عشق گویی تو جادو کرده ای عشق بی کلک در خواب دیدن گویند تعبیرش تویی خوب من به خدا خواب تو را دیدن در این دنیای بد همچون گل روییده در مرداب می ماند که تعبیرش تویی شاعر: احسان سپهری مهر کپی برداری از اشعار بدون ذکر نام شاعر پیگرد قانونی دارد ...

خواب می دیدم مرا بردی خانه ات. من تا رسیدم ظرف چرک ها را از روی میز جمع و بردم توی آشپزخانه. دستم را گرفتی که نگذاری بروم و به تو گفتم این جا خانه ی خودم است و تو با خنده تصدیق کردی. داشتم ظرف ها را می شستم که تو گفتی آواز بخوانم برایت. داشتم فکر می چه قدر وقت دیگر پیش ات بمانم که گفتی ناهار قرمه سبزی درست کرده ای و نگه ام داشتی. توی عالم خواب، یاد سفر اصفهان مان افتادم. که دست هایم گره خورده بود به دست های تو. که روی شانه ات خوابم برد و تو کت ات را درآوردی انداختی روم. که به تو می گفتم یک لحظه هم ازم جدا نشوی. کاش خواب هامان بیداری بود و بیداری هامان خواب. ...

می توانید فکر کنید خل شده ام، شاید هم خل بودم. ولی خب حقیقت این است که من خیلی جوراب دوست دارم. یعنی قضیه از دوست داشتن هم گذشته و به یک نوع وابستگی تبدیل شده. طوری که برای هر محیطی جوراب خودش را دارم. جوراب مخصوص کتانی، جوراب مخصوص کفش باز، جوراب کفش نیمه باز، جوراب رو فرشی، جوراب مهمانی و جوراب خواب! بله درست شنیدید، من لباس خواب ندارم اما جوراب خواب دارم و اصلا نمی توانم تصور کنم ی بدون جوراب بخوابد. اگر یک شب جوراب خوابم همراهم نباشد، عمرا خوابم نمی برد، اگر هم خوابم ببرد کابوس می بینم، اگر هم خوابم ببرد و کابوس نبینم، قطعا مرده ام و صبح روز بعدش بیدار نمی شوم! حالا تصور کنید همچین آدمی یک هفته است که جوراب خوابش تمام شده و هرجا را می گردد از آن مدل جوراب هایی که بتواند توی خواب بپوشد پیدا نمی کند. تصور کنید هر شب دارد خو دن با یک مدل جوراب، از پارازین گرفته تا پشمی، را امتحان می کند و هر شب دارد خواب های عجیب می بیند. خواب های ن ...

گر چه با کپسول ا یژن مجابت کرده اند مادرت می گفت ها جوابت کرده اند مرگ تدریجی است این دردی که داری می کشی منتها با قرص های خواب خوابت کرده اند خواب می بینی که در « سردشتی » و « گیلان غرب » خواب می بینی که بر آتش کبابت کرده اند خواب می بینی می آید بوی ترش سیب کال پس برای آزمایش انتخابت کرده اند خواب می بینی که مسئولان بنیاد شهید بر دروازه های شهر قابت کرده اند از خدا می خواستی محشور باشی با حسین (ع) خواب می بینی دعایت را اجابت کرده اند قصر شیرینی که از شیرینیت چیزی نماند ! یا پلی هستی که مثل س ل ابت کرده اند خوشه خوشه بمب های خوشه ای را چیده ای باد خاکی با کدامین آتش آبت کرده اند ؟ با کدامین آتش ای شمعی که در خود سوختی قطره قطره در وجود خود مذابت کرده اند ؟ می پری از خواب و می بینی شهید زنده ای ...

تا به حال مانده ای میان زمین و آسمان؟ آیا تا به حال در ناکجای زمین گم شده ای؟؟ آیا حیرون زمان و زمین شده ای؟؟ آیا یک خواب به حد جنونت کشانده است؟؟ آیا دردت با یه خواب چند برابر شده است؟؟ آیا میان خواب نفست رفته است و ارزو کرده ای ای کاش خواب باشد؟؟ آیا بعد از بیداری نفس راحتی از اینکه یک خواب بوده است کشیده ای؟؟ و آیا بعد از آن آرامش اولیه به این فکر کرده ای که چه فایده,الان که بیدارم هم همه چیز همانطور است؟؟ آیا برای لحظه ای سرت را تکان داده ای که خواب از سرت بپرد و درک اینکه حالا دیگر خواب نیستی به قلبت چنگ زده است؟؟ آیا با آرزوی اینکه خواب در خواب باشد به سقف اتاقت خیره شده ای؟؟؟ ولی حقیقت با تمام تلخی و دردش به طرفت هجوم آورده است؟؟ در این لحظه میان زمین و آسمان معلقم و در ناکجای زمین سرگردان. تنها نیستم و تنها هستم. کاش تن هایی بود تا تنها نباشم,تا سرگردان ناکجای زمین نشوم. خدایا تو همیشه کنار منی. ولی من بگردم, خود تو ما رو اجتم ...

زندگی امروز من خوابهای بم است که تعبیر می شود... من از خو دن می ترسم. خواب های شبانه من روز بعد اتفاق می افتند. ماه پیش خواب دیدم پدرم مرده است و من دارم در گور او خاک می ریزم. همان شب با صدای تلفن از خواب بیدار شدم. از کابوسی که دیده بودم هنوز می لرزیدم.زنگ تلفن مرا نیمه از رختخواب بیرون کشید. گوشی را برداشتم. مادرم با ضجه گفت که پدرم مرده است. و من فردا صبح همان خاکی را در گور پدرم می ریختم که در خواب شب قبل ریخته بودم... ...

هوالحق خواب دیده ای خواب دیده ای نواخته است زنگ را، صبح، خیس نوازش بوده ای خواب دیده ای سنگ شدید، پیرشدید شکوفه را خیره اید، گدای یک بوسه اید خواب دیده ای دیگران را نشانه اید بس که آفتاب به شب دوخته اید بال و پر زمان را بسته اید ...

امروز دارم میترسم... یه ترس مبهم... خواب بدی دیدم خواب دیدم یکی مرده... یکی که خیلی دوسش دارم ا ز خواب که بیدار شدم مامانم گفت نمیدونم چرا امروز دلم گرفته...بچه ها دعا کنین اتفاق نامربوطی نیفته... کاش همیشه ،همه جا خوشی و شادی باشه ...

امروز دارم میرم دعوت نامه ی اساتیدم رو بهشون بدم . با یه شاخه گل شاید ... ای بابا ... خواب بم بردتم توی یه هوای خاصی .. میدونم همش بخاطر این بود که قبل خواب دیدم حسین ع ش رو عوض کرده ... ولی ... خیلی دلم بی تابه دعام کن ... دیگه قید مقاله رو زدم . بیخیال ! ...

نکته ای که ب از سریال تغییر و تحول های تابستون امسال جا موند،این بود که با جابجایی مون به خونه جدید،خیلی شیک و خ ر و بدون هیچ اصراری،بصورت خودجوش اتاق خواب خودتو ترجیح دادی به بودن نزدیک من. میدونم این جدا جای خوابت اتفاقی بود که باید مدتها پیش میفتاد و تو این قضیه تو هیچ تقصیری نداری،بخاطر اینکه تهران تنها بودیم،خودم اصراری نکرده بودم به جداخو دنت و برات عادت شده بود که حتما قبل خواب من پیشت باشم. اما مث اینکه اتاق خواب جدیدت رو خیلی دوست داری چون فقط دو شب اول رو با یه چراغ خواب نسبتا پرنور ...

ساعت طفلی موبایلم صبح داره تلاش میکنه من رو از خواب بیدار کنه "گووود مووورنیییینگ.. لای لای لای... گووود مووورنیییینگ.. لای لای لای... " من همینجوری که روی صفحه ی موبایلم میکوبم تا خفه ش کنم، دارم غر میزنم که چجوریه که بلدی آدم و از خواب بیدار کنی به زور، بلد نیستی به زور خواب کنی؟ ب ساعت 2 کجا بودی که از تو دنیای خواب منو بکشی از دنیای بیداری؟ الان یادت اومده منو بیدار کنی؟ بروو...... ...

شب و روز تکرار بیهوده برای یافتن آینده ... وقتی به پشت سر نگاه میکنم متوجه میشم که عمرم با یه چشم به هم زدن گذشت . اما . اما . هنوز فکر اینم که شاید فردا روز خوب خوشبختی من باشه . شبا با قرص خواب میخوابم . صبحاا آخ از این شروع روز . که دلتنگی زودتر از من از خواب بیدار میشه پینوشت. بعضی شبها حتی قرص خواب هم جواب نمیده . و چه بسبسیارند این شبها ...

آخرین مطالب