آگهی گزارش سایت nosyar امکانات سایت

متن آگهی گزارش سایت nosyar امکانات سایت مابین تمامی مطالب و اخبار از هزاران سایت و وبلاگ فارسی جستجو و نتایج زیر به دست آمده است. هیچ یک از عناوین منتشر شده توسط سایت خبری ماهنامه ایجاد نگردیده و اطلاعات از سایتهای مرجع آن بازنشر شده است.

امکانات سایت nosyar.ir 1- ارسال به سامانه سلامت تبادلات hix 2- گزارش نسخه های ارسال شده به hix 3- یکپارچه سازی گزارشات آ ماه مراکز 4- گزارشگیری از نسخ آ ماه 5- بررسی دیسکت 6- گزارش های آماری 7- جستجو در بین توزیع کنندگان دارو 8- آگهی تبادلات دارو 9- آگهی مسئول فنی ...

امکانات سایت nosyar.ir 1- ارسال به سامانه سلامت تبادلات hix 2- گزارش نسخه های ارسال شده به hix 3- یکپارچه سازی گزارشات آ ماه مراکز 4- گزارشگیری از نسخ آ ماه 5- بررسی دیسکت 6- گزارش های آماری 7- جستجو در بین توزیع کنندگان دارو 8- آگهی تبادلات دارو 9- آگهی مسئول فنی ...

امکانات سایت nosyar.ir 1- ارسال به سامانه سلامت تبادلات hix 2- گزارش نسخه های ارسال شده به hix 3- یکپارچه سازی گزارشات آ ماه مراکز 4- گزارشگیری از نسخ آ ماه 5- بررسی دیسکت 6- گزارش های آماری 7- جستجو در بین توزیع کنندگان دارو 8- آگهی تبادلات دارو 9- آگهی مسئول فنی ...

عملکردهای سایت نس یار 1- این سایت را اری است که داروخانه ها فارغ از آنکه نس ( دیسکت آ ماه ) را از چه نرم افزاری تهیه کرده اند اقدام به بررسی صحت موارد مورد نظر بیمه کنند تا از ورات آنها جلوگیری کند این فرایند در سایت با عنوان بررسی دیسکت شناخته می شود. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

عملکردهای سایت نس یار 4-از آنجاییکه فایل نس با فرمت خاص نوشته می شود قابل گزارشگیری و پیگیری نیست. در سایت امکان تهیه گزارش به صورت ا ل و خوانا و قابل درک از این گزارشات(نس ها) در بخش گزارش در نظر گرفته شده است. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

عملکردهای سایت نس یار 5- داروسازها در این سایت امکان خواهند داشت برای استخدام پرسنل مورد نیاز خود در داروخانه و یا یافتن دارو در بین پرسنل ثبت شده و تایید شده در سایت آگهی دهنده استفاده کنند. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

آیا نس یار اعتبار آگهی دهنده ها را بررسی می کند؟ خیر. با توجه به آنکه این سایت در سراسر ایران فعالیت می کند و امکان بررسی صحت اعتبار آگهی دهندگان سراسر کشور و بررسی مشخصات آنها با مراجعه ذی صلاح نمی باشد. نس یار تنها بستری برای ثبت آگهی مهیا نموده است و بررسی اعتبار آگهی و آگهی دهنده بر عهده کاربران می باشد. ...

امکان گزارش های آماری در سایت نس یار در این گزارش شما می توانید آمار تجویز تعداد اقلام دارو توسط یک پزشک و میزان مصرف های دارو و مواردی از قبیل ارزش ریالی نسخه را بر اساس دیسکت سازمان های بیمه ی ان یا مختلف داشته باشید. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

استفاده از سایت نس یار شما می توانید پس از بارگذاری فایل های نس ( دیسکت آ ماه ) آن ها را بررسی نموده تا از ورات داروخانه جلوگیری کنید. همچنین امکان ارسال اطلاعات این فایل ها به سامانه تبادل اطلاعات سلامت(hix) مهیا شده است. داروسازها و سازمان هایی که دارای چند داروخانه می باشند و در سرجمع سازی و یکپارچه نسخ این داروخانه ها با مشکل مواجه هستند، می توانند با استفاده از عملیات سرجمع سایت به راحتی دیسکت یکپارچه تهیه کنند. داروخانه ها و سازمان هایی که نیاز به تهیه گزارشات آماری مصرف، پزشکان و یا هر گزارش قابل است اج از فایل نس را دارند، می توانند از بخش گزارشات استفاده کنند و یا گزارش مورد نظر خود را از بخش تماس با ما سفارش دهند. همچنین در سایت امکان ثبت آگهی جهت تبادل دارو و یا استخدام پرسنل داروخانه قرار داده شده است. ...

امکان جستجو در بین همکاران در سایت نس یار اگر به دنبال تبادل دارو با سایر داروخانه ها، یا در پی مسئول فنی هستید نس یار امکان ثبت آگهی در بین همکارانتان را به شما می دهد. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

نحوه پرداخت و بسته ها در سایت نس یار تعرفه های در نظر گرفته شده برای عملیات ها در صفحه تعرفه ها قرار داده شده است. برای عملکردهای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی و ارسال به hix، هزینه ها به ازای هر نسخه محاسبه می شود. هر چند با توجه به سیاست سایت، ارسال به hix در حال حاضر رایگان است. برای گزارشات و آگهی ها تعرفه ثابت در نظر گرفته شده است. برای دریافت این هزینه ها از اعضای سایت یک حساب کاربری برای آنها ایجاد شده است که ابتدا آن را شارژ می کنند. این شارژ با توجه به نوع داروخانه و عملکردهای مورد نیاز آن ها متفاوت خواهد بود برای یک داروخانه کوچک 50000 ریال می تواند جوابگوی دوماه کارکرد باشد و برای یک داروخانه بزرگ زنجیره ای که از گزارش های آماری ، یکپارچه سازی و بررسی دیسکت استفاده می کند 500000 ریال شاید مناسب یک ماه باشد بنابراین بسته به نیاز خود یکی از بسته های سایت را یداری می کند تا حساب کاربری خود را شارژ کند و عملیات های مورد نظر را انجام ده ...

آیا نس یار اعتبار آگهی دهنده ها را بررسی می کند؟ خیر. با توجه به آنکه این سایت در سراسر ایران فعالیت می کند و امکان بررسی صحت اعتبار آگهی دهندگان سراسر کشور و بررسی مشخصات آنها با مراجعه ذی صلاح نمی باشد. نس یار تنها بستری برای ثبت آگهی مهیا نموده است و بررسی اعتبار آگهی و آگهی دهنده بر عهده کاربران می باشد. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

استفاده از سایت نس یار شما می توانید پس از بارگذاری فایل های نس(دیسکت آ ماه) آن ها را بررسی نموده تا از ورات داروخانه جلوگیری کنید. همچنین امکان ارسال اطلاعات این فایل ها به سامانه تبادل اطلاعات سلامت(hix) مهیا شده است. داروسازها و سازمان هایی که دارای چند داروخانه می باشند و در سرجمع سازی و یکپارچه نسخ این داروخانه ها با مشکل مواجه هستند، می توانند با استفاده از عملیات سرجمع سایت به راحتی دیسکت یکپارچه تهیه کنند. داروخانه ها و سازمان هایی که نیاز به تهیه گزارشات آماری مصرف، پزشکان و یا هر گزارش قابل است اج از فایل نس را دارند، می توانند از بخش گزارشات استفاده کنند و یا گزارش مورد نظر خود را از بخش تماس با ما سفارش دهند. همچنین در سایت امکان ثبت آگهی جهت تبادل دارو و یا استخدام پرسنل داروخانه قرار داده شده است. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

عملکردهای سایت نس یار 2- از سال 94 داروخانه ها م م شده اند که یک نسخه از نسخ را به صورت اینترنتی به سازمان غذا و دارو تحت عنوان سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت hix نیز ارسال کنند که بسیاری از نرم افزارها با توجه به مشکلات پیش رو این قابلیت را ندارند. این فرایند تحت عنوان ارسال به hix در سایت در نظر گرفته شده است نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

امکان گزارش تبادلات hix در سایت نس یار در این بخش داروخانه می تواند مشاهده کند که چه تعداد نسخ به تفکیک بیمه ها به سامانه تبادلات سلامت ارسال شده و چه تعدادی به دلیل کامل نبودن اطلاعات به سامانه تبادلات سلامت ارسال نشده است. نس یار ارسال به hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

برای ثبت نام و استفاده از سایت نس یار چه اطلاعاتی لازم است؟ برای ثبت نام در سایت کافیست شماره تلفن همراه و ایمیل خود را وارد کنید. رمز ورود به سایت برای شما پیامک خواهد شد و یک شارژ هدیه به شما تعلق خواهد گرفت. برای استفاده از سایت، علاوه برآنکه باید میزان شارژ کافی برای هر عملیات را داشته باشید با توجه به اطلاعات لازم در هر عملیات اطلاعات شما در صفحه پروفایل باید پر شده باشد. مثلا برای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی، نام کامل داروخانه، شهر و پروانه داروخانه که در نس قرار می گیرند ا امی است یا برای ارسال به hix کد ثبت شده در سامانه، اطلاعات موسس، اطلاعات مسئول فنی و اطلاعات نسخه پیچ نیاز می باشد. برای ثبت آگهی نیز نیاز است که نام، تلفن، آدرس و سمت خود را در بخش پروفایل تکمیل کرده باشید. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

نحوه پرداخت و بسته ها در سایت نس یار تعرفه های در نظر گرفته شده برای عملیات ها در صفحه تعرفه ها قرار داده شده است. برای عملکردهای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی و ارسال به hix ، هزینه ها به ازای هر نسخه محاسبه می شود. هر چند با توجه به سیاست سایت، ارسال به hix در حال حاضر رایگان است. برای گزارشات و آگهی ها تعرفه ثابت در نظر گرفته شده است. برای دریافت این هزینه ها از اعضای سایت یک حساب کاربری برای آنها ایجاد شده است که ابتدا آن را شارژ می کنند. این شارژ با توجه به نوع داروخانه و عملکردهای مورد نیاز آن ها متفاوت خواهد بود برای یک داروخانه کوچک 50000 ریال می تواند جوابگوی دوماه کارکرد باشد و برای یک داروخانه بزرگ زنجیره ای که از گزارش های آماری، یکپارچه سازی و بررسی دیسکت استفاده می کند 500000 ریال شاید مناسب یک ماه باشد بنابراین بسته به نیاز خود یکی از بسته های سایت را یداری می کند تا حساب کاربری خود را شارژ کند و عملیات های مورد نظر را انجام ده ...

نحوه پرداخت و بسته ها در سایت نس یار تعرفه های در نظر گرفته شده برای عملیات ها در صفحه تعرفه ها قرار داده شده است. برای عملکردهای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی و ارسال به hix ، هزینه ها به ازای هر نسخه محاسبه می شود. هر چند با توجه به سیاست سایت، ارسال به hix در حال حاضر رایگان است. برای گزارشات و آگهی ها تعرفه ثابت در نظر گرفته شده است. برای دریافت این هزینه ها از اعضای سایت یک حساب کاربری برای آنها ایجاد شده است که ابتدا آن را شارژ می کنند. این شارژ با توجه به نوع داروخانه و عملکردهای مورد نیاز آن ها متفاوت خواهد بود برای یک داروخانه کوچک 50000 ریال می تواند جوابگوی دوماه کارکرد باشد و برای یک داروخانه بزرگ زنجیره ای که از گزارش های آماری، یکپارچه سازی و بررسی دیسکت استفاده می کند 500000 ریال شاید مناسب یک ماه باشد بنابراین بسته به نیاز خود یکی از بسته های سایت را یداری می کند تا حساب کاربری خود را شارژ کند و عملیات های مورد نظر را انجام ده ...

امکان بررسی دیسکت در سایت نس یار: جهت جلوگیری از ورات نسخ دارویی بستری جهت بررسی فایل دیسکت قبل از مراجعه به سازمانهای بیمه گر ایجاد شده است تا بتوانید علاوه بر مشاهده جزییات ورات، آنها را در قالب فایل گزارش دریافت نمایید. ...

امکان گزارش تبادلات hix در سایت نس یار: در این بخش داروخانه می تواند مشاهده کند که چه تعداد نسخ به تفکیک بیمه ها به سامانه تبادلات سلامت ارسال شده و چه تعدادی به دلیل کامل نبودن اطلاعات به سامانه تبادلات سلامت ارسال نشده است. ...

درباره نس یار نظر به استقبال روز افزون داروخانه ها و مراکز بهداشت و کاربران آنها، شرکت پاردیکان سرو برآن شد با تکیه بر تجربیات موفق سالها تلاش خود در زمینه داروخانه، سایتی به نام نس یار طراحی و راه اندازی نماید. هدف از راه اندازی این سایت، سهولت کار داروخانه برای بدست آوردن گزارشات مختلف نسخ ارسالی به مراکز بیمه و ارسال به سامانه معاونت غذا و دارو(hix) و... می باشد. در نس یار شما نه تنها قادر خواهید بود نسخ داروخانه را به سامانه معاونت( تبادل اطلاعات سلامتhix ) ارسال نمایید بلکه می توانیدگزارشات متفاوتی از دیسکت های تهیه شده از نرم افزارهای مختلف داروخانه (فایل nos) داشته باشید. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

عملکردهای سایت نس یار 1- این سایت را اری است که داروخانه ها فارغ از آنکه نس ( دیسکت آ ماه ) را از چه نرم افزاری تهیه کرده اند اقدام به بررسی صحت موارد مورد نظر بیمه کنند تا از ورات آنها جلوگیری کند این فرایند در سایت با عنوان بررسی دیسکت شناخته می شود. ...

عملکردهای سایت نس یار 3- برخی از داروسازها دارای چندین داروخانه می باشند و برای ارسال نس ها نیاز به درج و یکپارچه سازی فروش چند داروخانه خود دارند. در سایت عملیاتی با عنوان یکپارچه سازی برای آنها در نظر گرفته شده است که نس داروخانه های مختلف را که upload کرده اند برای آنها یکپارچه می کند. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

برای ثبت نام و استفاده از سایت نس یار چه اطلاعاتی لازم است؟ برای ثبت نام در سایت کافیست شماره تلفن همراه و ایمیل خود را وارد کنید. رمز ورود به سایت برای شما پیامک خواهد شد و یک شارژ هدیه به شما تعلق خواهد گرفت. برای استفاده از سایت، علاوه برآنکه باید میزان شارژ کافی برای هر عملیات را داشته باشید با توجه به اطلاعات لازم در هر عملیات اطلاعات شما در صفحه پروفایل باید پر شده باشد. مثلا برای بررسی دیسکت و یکپارچه سازی ، نام کامل داروخانه، شهر و پروانه داروخانه که در نس قرار می گیرند ا امی است یا برای ارسال به hix کد ثبت شده در سامانه، اطلاعات موسس، اطلاعات مسئول فنی و اطلاعات نسخه پیچ نیاز می باشد. ...

عملکردهای سایت نس یار 2- از سال 94 داروخانه ها م م شده اند که یک نسخه از نسخ را به صورت اینترنتی به سازمان غذا و دارو تحت عنوان سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت hix نیز ارسال کنند که بسیاری از نرم افزارها با توجه به مشکلات پیش رو این قابلیت را ندارند. این فرایند تحت عنوان ارسال به hix در سایت در نظر گرفته شده است ...

عملکردهای سایت نس یار 2- از سال 94 داروخانه ها م م شده اند که یک نسخه از نسخ را به صورت اینترنتی به سازمان غذا و دارو تحت عنوان سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت hix نیز ارسال کنند که بسیاری از نرم افزارها با توجه به مشکلات پیش رو این قابلیت را ندارند. این فرایند تحت عنوان ارسال به hix در سایت در نظر گرفته شده است ...

آیا استفاده چندین داروخانه از یک پروفایل امکان پذیر است؟ سایت نس یار محدودیتی برای استفاده چند داروخانه از یک پروفایل ایجاد نکرده است. اما برای عملیات های این سایت اطلاعات از بخش پروفایل گردآوری و ارسال می شود. پس مثلا ارسال اطلاعات یک داروخانه دیگر با کد ثبت شده در سامانه hix داروخانه دیگر منطقی نمی باشد. عواقب ناشی از این نوع استفاده برعهده کاربران می باشد. نس یار سامانه hix نس یار : بررسی دیسکت ، ارسال به سامانه سلامت hix ، تجمیع و یکپارچه سازی نسخ ...

سامانه hix در سایت نس یار سامانه hix چیست؟ سامانه ای برای تبادل اطلاعات و تراکنش های دارویی و کوتاه شده عبارت health information exchange، به معنی سامانه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت یک میان افزار پیام ت. وظیفه سامانه hix ، تبادل اطلاعات میان سازمان ها و مراکز تعریف شده در حوزه بهداشت است. نسخه به عنوان سندی که توسط پزشک تولید شده، نسخه پیچی توسط داروخانه و پس از تحویل به بیمار ارائه به سازمانهای بیمه گر می شود که حاوی اطلاعات متعددی برای سازمان ها و مراکز مربوطه است. طی پیمودن این چرخه، اطلاعات به تناسب نیاز سازمان ها و مراکز از نسخه است اج شده یا به آن اضافه می شود. به این ترتیب سازمان های بیمه گر می توانند ارتباطی برای تبادل اطلاعات در فرمتی مشخص داشته باشند. این فرمت و سند مشخص نسخه اینترنتی است. فایل نسخه اینترنتی علاوه بر اطلاعات کلی نسخه، شامل تاریخ و ...، شامل اطلاعات بیشتری نیز هست که از سمت شرکت های ذینفع مورد استفاده قرار می گیرد. با ...

عملکردهای سایت نس یار 3- برخی از داروسازها دارای چندین داروخانه می باشند و برای ارسال نس ها نیاز به درج و یکپارچه سازی فروش چند داروخانه خود دارند. در سایت عملیاتی با عنوان یکپارچه سازی برای آنها در نظر گرفته شده است که نس داروخانه های مختلف را که upload کرده اند برای آنها یکپارچه می کند. ...

عملکردهای سایت نس یار 3- برخی از داروسازها دارای چندین داروخانه می باشند و برای ارسال نس ها نیاز به درج و یکپارچه سازی فروش چند داروخانه خود دارند. در سایت عملیاتی با عنوان یکپارچه سازی برای آنها در نظر گرفته شده است که نس داروخانه های مختلف را که upload کرده اند برای آنها یکپارچه می کند. ...

آخرین مطالب

جستجو شده ها