درخواست حذف : فرماندار جدید م بید معرفی شد/تغییر فرماندار به علت شرایط اضطراری/تعطیل نبودن ادارات نشان دهنده کار ت در شهرستان

با ثبت این درخواست، مطلب درخواستی شما بلافاصله از دسترس عموم خارج و به حالت قرنطینه خواهد رفت.
این درخواست در اولین فرصت توسط مدیران سایت مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

نام کامل:
ایمیل:
علت حذف:
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی: