موساه

موساه از وبسایت زیبا ببین - وحید لقمانی دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
موسی را از نیل می گیرد موسی غرقش می کند فرعون را آری مار در آستین خود نه در عصای موساست ذلیلش می کند موسی فرعون را به فرعون گاهی حق می دهم اگر خدا همان موساست نمی خواهم سامری کارش سخت نیست اگر خدا شبیه موساست نمی خواهند این هم روزنه ای ست موسی را هارون را توبیخ می کنم شاید فرعون را خ اش را بفهمم شاید شاید سجده ی بر گوساله را شاید در طور در تور خداست مدهوش خداست با دست او کیمیا می کند قارون چه زیباست موسی باز نفرین باز حذف مساله چند مجهولی ست؟؟؟ برای موسی سخت ست سخت چه صلاح نامردی ست انگار خدا در عملی انجام شده به زمین بلعیدن یاد داد موسی موسی موسی موساه موساه آه آه یک بار فقط یک بار خدایش را می خو این هم روزنه ای ست یکبار فقط یک لحظه قطره را موسی را با آسمانش می دید سامری کار خودش را کرد موسی مشت خودش را زد موسی در مقیاس خدا کوچک ست ناچیز و بیمقدار گهواره نیل یوکاربد خضر طور شعیب چه مراعات بی نظیری برای عجز موسی قم - 1395/8/17

اطلاعات

جستجو شده ها