ید نرم افزار اندرویدی بی خیال درمانی

ید نرم افزار اندرویدی بی خیال درمانی از وبسایت زندگی آرام دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
بی خیال درمانی


نرم افزار اندرویدی:
بی خیال درمانی
carefreethe y
(وسواس از نگاه دین و روان شناسی)

توضیح
نرم افزار بی خیال درمانی
(نگاهی دینی روان شناختی به وسواس)
carefree the y
مؤلف: محمد حسین قدیری
https://t.me/zendegiearam110

برنامه نویس: مهدی چمن پرا (شمیم سافت)
تیر ماه 1397
...................................................
به «می» سجاده رنگین کن گرت «پیرمغان» گوید
که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها
******************************
فهرست مطالب
1. آغوش خدا (داستان و قصه درمانی)
2. همچون بادبادک (تمثیل درمانی: پیشگیری و درمان وسواس)
3. مثل درمانی
4. شوخی و بذله درمانی
5. شعردرمانی شعورگرا
6. خودآزمایی و خودآموزی
ید از بازار:
https://cafebazaar.ir/app/com.vasvas2.shamimsoft/?l=fa

اطلاعات

جستجو شده ها