هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر...:(

هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر...:( از وبسایت من...خدا...زندگی دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
بازم تعطیلات و نفس کشیدن کنار مامان و بابامدتهاست ازش خبری نیستگاهی باورم نمیشه این همون آدمیه که همیشه بودهمون ادمی که وقتی بهش میگفتم یه روزی درگیر کار و زندگی میشی میخندید و مس ه بازی درمیاورد...دارم سعی میکنم قبول کنمهیچ چیز از هیچ بعید نیستحتی اون...وقتی به همه حرفام...همه کارام...همه چیزایی که برای اولین بار بهش گفتم فکر میکنم بغضم میگیرهیه بار بهش گفتم هیچی ازت نمیخوامفقط پشیمونم نکن...از اینکه بهت اعتماد داشتم پشیمونم نکن.....پشیمونم نکن لعنتی....پشیمونم نکن

جستجو شده ها