بازدید بنی صدر

بازدید بنی صدر از وبسایت یاران حسین علیه السلام دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
وقتی به گوش حاج احمد رسید که تام الاختیار بنی صدر در غرب کشورقرار است از مریوان بازدید کند ، با ح ی عصبانی گوشی تلفن را به زمین کوبید و به همراه دو ، سه نفر به طرف پایدگن مریوان حرکت د. بنی صدر به همراه "سرهنگ نخعی" را راه رسیدند. سرهنگ نخعی از ماشین پیاده شد و به سمت حاج احمد رفت. حاج احمد در حالی که به شدت غضب کرده بود ، گفت : "کی گفته این بیاد اینجا ؟ کی به این اجازه داده از مناطق ما بازدید کنه؟" خلاصه کار بالا گرفت و قضیه به جار و جنجان کشیده شد ، طوری که حاج احمد با بنی صدر دست به یقه شد و ماشین آن ها را سر و ته کرد. او هم تهدید کرد که من "من ضمن گذارش این عمل تو ، الان می رم و با هلی کوپتر برای بازدید بر میگردم." که باز هم حاج احمد به او گفت : "توصیه می کنم ، سوار هلی کوپتر نشین که از این مناطق عبور کنین ، چون هوایی هم بهتون اجازه نمی دم!" بالا ه او برگشت و گذارشی برای بنی صدر برد. بنی صدر هم خواستار عزل حاج احمد به عنوان عنصر نا مطلوب از تمامی تشکل های نظامی شد. حاج احمد در ارتباط با این قضیه می گوید : "وقتی آیت الله به عنوان در شورای عالی دفاع برای بازدید آمده بودند مریوان ، به من گفتند : "بنی صدر داستان شما و خودتون رو به کشونده بود و از درخواست ا اج شما رو از کل جریان نیروی های مسلح و کرده بود ، اما بنده به عرض که من احمد متوسلیان رو می شناسم ، ایشون آدم مخلص و مقتدریه. اگه میخواین اونو عزل کنین ، روی من هم در شورای عالی دفاع حساب نکنین."

اطلاعات

جستجو شده ها