ده روز زیر آب با رژیم غذایی سفر به مریخ

ده روز زیر آب با رژیم غذایی سفر به مریخ از وبسایت asemari دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
سفربه مریخ وسفربین سیاره ایی گامی بزرگ برای بشریت خواهدبود.و ب آمادگی لازم برای آن به هیچ وجه آسان نخواهد بود.
این کاربسیارسخت است وبه همین سادگیها نمیتوان سیستم زیستی پیچیده ایی مانند بدن انسان راکه برای زندگی در زمین تکامل پیداکرده راهی آن کرد.
برای این منظور ناسا آزمایشگاه ویژه تحقیقات شرایط سخت یا nemmo راطراحی کرده که بخشی از آن درعمق 19متری آب قرار دارد.
وشرکت کنندگان درلباسهای مخصوص برای روزها دراکثر زمان خود به ح غوطه وری که نزدیک ترین شرایط به بی وزنی کامل است مورد بررسی قرارمی گیرند.
در جدیدترین مورد آنها قصددارند dr.dominic dagostino یار رشته زیست شناسی دریا در فلوریدای جنوبی برای 10روز دراین کپسول نگه دارند .
وی تنها حق دارد از غذاهایی که برای مسافران مریخ طراحی شده تغذیه کند.
سفر آن هم سفر به مریخ جاذبه های زیادی برای هر ی می تواند داشته باشد.در روش جدید آنهاتلاش میکنندبه صورت کنترل شده سوخت اصلی سلولهای بدن او ازسمت گلوکز به طرف چربیهای ذخیره شده منتقل کنند.
نتیجه آنکه وی میتواند همچنان باانرژی بالا به انجام یتهای سخت طراحی شده ادامه دهد.
ودرعین حال بدن خود را برای مدت طولانی تری از آسیب ایمن نگه دارد.
مریخ بسیار سردتر از زمین است ودمای ان به منفی 63 درجه می رسدمریخ بسیار سردتر از زمین است ودمای ان به منفی 63 درجه می رسد
شرایط زندگی درمریخ
وجود آب درمریخ آن راقابل زیست ترین مکان بعدزمین برای بشر کرده است.
مریخ بسیار سردتر از زمین است ومیانگین دمای آن به منفی 63 درجه میرسد.
برای سفربه مریخ باید230 میلیون کیلومتر راطی کنیدتابه مریخ برسید یعنی پس از7-8ماه.
درمریخ باحوله خیس است وامکان دوش گرفتن وجود ندارد.
غذانیزبه صورت کنسروی ومنجمد مصرف میشود.
انی که به مریخ سفرمیکنند برای جلوگیری ازتحلیل ماهیچه ها روزی سه ساعت بایدنرمش کنند.
هزینه سفربه مریخ 500تا600میلیلرد دلار برای خدمه تخمین زده شده است.
سفربه مریخ میتواند برای سلامتی خدمه تهدید کننده باشد.
هوای مریخ به گونه ایی است که نان نمی توانند بدون لباس فضایی بیرون بروند.
رفتن انسانهابه مریخ حیات بالقوه مریخ راتهدید میکند.
زیراهرانسانی که قدم به مریخ میگذارد بیش از 100تریلیون میکروب به همراه خود خواهدداشت.
منبع مجله نواموز شهریور96

اطلاعات

جستجو شده ها