سوال دوم

سوال دوم از وبسایت اینده سازی دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
ازاونجایی که جانب بنده درگیر کارای یادواره که قراره فردابرگزار بشه بودم ازانجایی که معلم ریاضیمون تخصصش ریاضی نیس من این فصل هیچی نگرفتم... دوساعت نبودم کلاس
اومدم میبینم یه عالمه درس داده دوستای خنگمم که سرکلاس بودن بازم نگرفتن ازمن بدتر ..یه چی اون ورتر انگار
تازه ساعت 6
توگروه نوشته:دوازدهمیای گلم فردا امتحان ریاضی دارین یادم رفته بگم بهتون اخه فراموشی تاچه حد هلاک این حافظشم نشسته قشنگ غروب به ادم میگه .. تازه نیم ساعت توشک بودم اخه مگه میشه؟؟
نشستم فاز درسخوندن ورداشتم هیچی به هیچی
من نگابه کتاب ریاضی کتاب ریاضی نگا به من اقا ی نیس منو از این فلاکت نجات بده ینی فردامن بااون مدیر کاردارم
واون معلم ....
(سوال یکی از دوست های بیانی:))

اطلاعات

جستجو شده ها