فکری

فکری از وبسایت ویرگول دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
مینایی امروز گفت مخت شده. پسندیدم تعبیرش را، توصیف گویایی از فکری این روزهاست. گفت از اول مخت بود، در این مورد نیز با او هم نظرم فقط با افزودن این قید که قبلا وضع یکم گهگاه رخ می داد ولی به تازگی دائمی بوده. فکری من نمی دانم خوب است یا بد؟ نشاط بخش است یا دردناک؟ زمان مند است یا بی زمان؟ بسته به مکان است یا لامکان؟ خونابه است یا لکه؟ پایانش ذهنم است یا جسمم؟ اصلا دارد یا مسمتر خواهد بود؟ عفونتش تمام بدنم را فرا خواهد گرفت یا فقط به ذهنم محدود می ماند؟ تابو است یا ؟ مستهجن است یا مستمسک؟ مجالی برای تولید تخمک های ذهنی جدید خواهد بود یا فقط وج های شه ام؟ پنهانش کنم یا عیانش؟ با نوار بهداشتی بپیچمش یا نوار غیربهداشتی؟ اصلا بپیچمش یا روانش کنم؟ ن بمانم که بگذرد یا روال روزمره در پیش گیرم؟ دارو و پزشک مختص خود دارد یا باید رفت سراغ خوددرمانی؟ اصلا مگر بیماری است که درمان بخواهد؟ خوش اخلاقم می کند یا بداخلاق؟ غریزی است یا اکتس ؟ تی است یا فرا تی؟ است یا فرا ؟ خیالی است یا واقعی؟ قاعدگی است یا یدگی؟ منشا اندرونی دارد یا بیرونی؟ فیزیولوژیک است یا سایکولوژیک؟ سوسیولوجیکال است یا پولیتیکال؟ تلقینی است یا حقنه ای؟ طبیعی است یا غیرطبیعی؟ پاسخ هیچ یک از این سوالات را نمی دانم؛ فقط می دانم که فکری در فکری است. پی نوشت یک: اگر به نظرتان بی شرمانه و توهین آمیز بود ببخشایید. تا جایی که حواسم بوده سعی متن عاری از سوگیری های تی باشد. پی نوشت دو: هرگونه برداشت فکری، تحلیل، نشانه شناسی و .. از این پست آزاد است. پی نوشت سه: از هرگونه ، توهین، تمس ، هم فکری، کامنت و ... استقبال می شود.

اطلاعات

جستجو شده ها