مشخصات کشورهای جهان

مشخصات کشورهای جهان از وبسایت دانـلـود مـداحـی و تـــواشـــیــح دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.

پرچمنام کشورنام لاتینپایتختدین / مذهبزبان رسمیمساحت
کیلومتر مربع
نوع حکومت
پول رایج
پیش شماره تلفننتیجه تصویری برای پرچم آذربایجانآذربایجانazerbaijanباکو ترکی86/600جمهوریمانات00994نتیجه تصویری برای پرچم آرژانتینآرزانتینargentinaبوئنوس آیر ثریت یتاسپانیایی2/791/810جمهوریپزو آرژانتین0054نتیجه تصویری برای پرچم آفریقای جنوبیآفریقای جنوبیsouth africaپِرِتوریااکثریت یتآفریکانس انگلیسی1/221/037جمهوریراند آفریقای جنوبی0027نتیجه تصویری برای پرچم آفریقای مرکزیآفریقای مرکزیcentral african republicبانگوئیاکثریت یتفرانسوی622/984جمهوریفرانک00236نتیجه تصویری برای پرچم آلبانیآلبانیalbaniaتیرانااکثریت آلبانیایی28/748جمهوری پارلمانی
نظام پارلمانیلک00355نتیجه تصویری برای پرچم آلمانآلمانgermanyبرلیناکثریت یتآلمانی357/021جمهوری فدرالیورو0049
نتیجه تصویری برای پرچم usaواشینگتن دی سیاکثریت یتانگلیسی یی9/826/675جمهوری فدرالدلار 001
نتیجه تصویری برای پرچم آنتیگوا و باربوداآنتیگوا و باربوداantigua and barbudaسنت جانزاکثریت یتانگلیسی443سلطنت مشروطهدلار کارائیب شرقی002681
نتیجه تصویری برای پرچم آندوراآندوراandorraآندورا لاولا یتکاتالان468سلطنتییورو00376نتیجه تصویری برای پرچم آنگولاآنگولاangolaلوآند
اکثریت یتپرتغالی1/246/700جمهوریکوانزا00244


جستجو شده ها