به این ر زنده ایم، نه اون ر

به این ر زنده ایم، نه اون ر از وبسایت idk دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
رفتن/رسیدن


جمله بی قراریت از طلب قرار توست
طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت
جمله ناگوارشت از طلب گوارش است
ترک گوارش ار کنی، زهر، گوار آیدت
جمله بی مرادیت از طلب مراد توست
ور نه همه مرادها همچو نثار آیدت عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی
تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت

امروز ی.خ. داشت می گفت ادما تهِ ته ش دنبال موفقیت و ش ت نیستن. تو اگه ت نخوری، می میری. قدیما می رفتن بیل می زدن بدنشون بی تحرک نمونه، الان می رن باشگاه. قدیما می شستن دعا می ، الان می رن پیش روانشناس برای مثبت شی. یه همچین مثالیم واسه بدبختی کشیدن زد که یادم نیست! کلا می گفت ادما اومده ن تا سختی بکشن. به هر نحوی. به اون زنده ن. نتیجه ش مهم نیست. باید به چالش کشیده شی تا روحت تازه بمونه. واسه اینه که هروقت می خوری زمین، پا می شی و بازم می دویی. حتی بدون این که خودت بفهمی. هر کی م که ش ت می خوره، تا یه مدتی، گیجه که ازین جا به بعد دیگه چرا باید برا هدفای بع زور بزنه؟ از کجا معلوم که اونا بشن؟ خب مسئله اینه که اگه این کارو نکنه چی کار کنه؟! زور زدن تو خونشه :)) دیر یا زود، فراموش می کنه، یه انگیزه/نیاز جدید میفته تو وجودش یا خودش میفته تو یه جوّی که وادارش می کنه به دویدن، و می دوئه. بازم. مث می دوئه. به همین برکت =))
حالا از اون ور بوم هم نباید افتاد؛ برده ی هدف که نباید شد. دوییدن، شرط زنده موندنه. فارغ از ماهیت مقصد.

اطلاعات

جستجو شده ها