داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد از وبسایت وبلاگ رسمی اسماعیل اقبال دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
آقای تقی دادخواه، یکی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مطالعات فلسطین تهران در روز شنبه سی و یکم شهریور ماه 1397 از پایان نامه خود دفاع کرد. "دور الصادرات العسکریه فی السیاسه الخارجیه لاسراییل" عنوان پایان نامه این دانشجوی رشته مطالعات فلسطین بود. جواد شعرباف: راهنما؛ هادی برهانی: مشاور؛ اسماعیل اقبال داور خارجی و احسان سلطان نژاد داور داخلی این پایان نامه بعد از شنیدن دفاعیات دانشجو، آن را مورد ارزی قرار دادند. هیات داوران نمره 18 یعنی بسیار خوب به این پایان نامه اختصاص دادند. لازم به توضیح است تمامی مراحل دفاع در این جلسه اعم از گزارش دانشجو، اظهارات راهنما، مشاور و داور به زبان عربی بیان شد.

اطلاعات