داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد از وبسایت وبلاگ رسمی اسماعیل اقبال دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
آقای محمد حسین معلم، یکی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مطالعات فلسطین تهران در روز یکشنبه یکم مهرماه ماه 1397 از پایان نامه خود دفاع کرد. "ابعاد و تداعیات نقل السفاره الامریکیه من تل ب الی القدس"عنوان پایان نامه این دانشجوی رشته مطالعات فلسطین بود. جواد شعرباف: راهنما؛ هادی برهانی: مشاور؛ اسماعیل اقبال داور خارجی و حمید رضا دهقانی داور داخلی این پایان نامه بعد از شنیدن دفاعیات دانشجو، آن را مورد ارزی قرار دادند. هیات داوران نمره 18 یعنی بسیار خوب به این پایان نامه اختصاص دادند. لازم به توضیح است تمامی مراحل دفاع در این جلسه اعم از گزارش دانشجو، اظهارات راهنما، مشاور و داور به زبان عربی بیان شد.

اطلاعات

جستجو شده ها