داوری پایان نامه کارشناسی ارشد

داوری پایان نامه کارشناسی ارشد از وبسایت وبلاگ رسمی اسماعیل اقبال دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
آقای سلمان محمودی، یکی از دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مطالعات فلسطین تهران در روز شنبه هفتم مهرماه ماه 1397 از پایان نامه خود دفاع کرد. "اسباب قارب و الابتعاد فی العلاقات السعودیه الامریکیه" عنوان پایان نامه این دانشجوی رشته مطالعات فلسطین بود. هادی برهانی: راهنما؛ سلطان نژاد: مشاور؛ اسماعیل اقبال داور خارجی و رحماندوست داور داخلی این پایان نامه بعد از شنیدن دفاعیات دانشجو، آن را مورد ارزی قرار دادند. هیات داوران نمره 16 یعنی خوب به این پایان نامه اختصاص دادند. لازم به توضیح است تمامی مراحل دفاع در این جلسه اعم از گزارش دانشجو، اظهارات راهنما، مشاور و داور به زبان عربی بیان شد.

اطلاعات

جستجو شده ها