الهی العفو...????????????یه نکته بهش اضافه شد..

الهی العفو...????????????یه نکته بهش اضافه شد.. از وبسایت طاها ارومیه دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
سلام دوست دارم نوشته ها خاص باشند،حاصل تجربه ومطالعه خودم باشند..با خلوص نیت باشند...بخاطر هم مدتی نمی نویسم...برا خدا و اهل بیت ع باشند... نظرات بستم چون هیچ نظر واقعی شو نمیگه،بستم چون کمکی بهم نمی د به جز تعداد معدودی... حدیث از هر عاشق بشه و به زبان نیاره ،شهید از دنیا میره...عشق در یه نگاه باور نداشتم ولی تجربه اش ...برا اینکه عطش این عشق خا ترم نکنه،تو وادی بدی افتادم تا خودم به خودم ثابت کنم من لیاقتش شو ندارم... الان کاملا موفق شدم...مهم نیست اون فرد کی بود..مهم اینه من لیاقتشو نداشتم و ندارم....نمیدونم کار نفسم وشیطون هم باشه موفق شدند... نه تنها بخاطر اون عشق بلکه به منیتم ثابت کنم،آره تو هم ...تو بقیه هیچ فرقی و تو بخش های فقط ادا داری و عامل نیستی و نمیتونی باشی... بد آدم دنبال بهانه باشه وتوجیه و هیچی نباشه تا وجدانشو با اون دلایل آرام کنه... ادم این موقع ها دوست داره بگه نه من نبودم ،نه نه ...ولی هیچ کاری نمیتونه انجام بده ،چون خود کرده رو تدبیر نیست... خیلی دوست دارم خودمو ببخشم ولی راه نداره... خدایا من که جز تو پناهی ندارم.خدایا به دادم برس... خدایا از این افکار بیخود نجاتم بده..خدایا یه نور یه روشنایی به قلبم بده... خدایا...... خدایا..... خدایا..... لطفا دعام کنید،خیلی خیلی خیلی احتیاج دارم... هیچ اتفاقی تو دنیا بی دلیل نیست...عرضه وتقاضای و نیازی دوستان مشارکت ن د..البته خودم هم شامل میشم.. بابت تقاضاهای که باعث شده یه عده ای به گناه بیافتند من هم شریک جرم..مثلا چی؟؟یه چیزی میگم که واقعی باشی،مثالا سرچ در مورد روانشناسی و نمادها وتست ها،خوب برای اطلاعت بیشتر تو کشوری خارجی روی انسان های زنده آزمایش می کنند،خوب اگر من بر اطلاعت دینی خودم مسلط باشم،نیاز نیست پی این جور اطلاعات باشم...مثالا یه بار این مطلب دیدم که یه مطلب منفی بهتون می گویند 17بار بایستی مثبت اون مطلب بهتون گفته بشه تا اثرش از بین بره..درحالی که این شکلی نیست... حتی کلماتی سرچ میشه ،یا ع ها..اون ها بر اساس اطلاعاتی که ما بهشون میدیم در جهت منفیش محتوا تولید میکنند...حتی این دین انگلیسی یا عرفان های کاذب وغیره ما ها بهشون اطلاع میدیم...اره روحیه من نوعی خواستار هم چین محتوای براش یه مورد جدید تولید کنید..غیر واقعی باشه مشکل نداره... خدایا از تقصیراتم بگذر... بابت گناهانی که مسببش بودم و شریک جرم بگذر...

اطلاعات

جستجو شده ها