شما گفتی بیا و من اومدم...

شما گفتی بیا و من اومدم... از وبسایت ماه و ماهی دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
سر سفرت منو نشوندی حسین.. نمکت رو به من چشوندی حسین.. اونقدر آقایی که این بده رو.. توی روضت بازم کشوندی حسین.. لبیک یا حسین لبیک یا حسین کیه که قلب اون اسیر نشده.. هیچ از روضه ی تو سیر نشده.. شما گفتی بیا و من اومدم.. شما گفتی بیا تا دیر نشده لبیک یا حسین لبیک یا حسین

اطلاعات

جستجو شده ها