ابهامات کمیسیون اقتصادی درباره «سهام عد » باقی ماند

ابهامات کمیسیون اقتصادی درباره «سهام عد » باقی ماند از وبسایت فردا نیوز دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به نیمه تمام ماندن بحث کمیسیون، بنابر این مقرر شد جلسه ای برای بررسی ابهامات در زمینه سهام عد در یکشنبه دو هفته آینده برگزار شود.

جستجو شده ها