مجلس برای رفع موانع سرمایه گذاری به کمک ت بیاید

مجلس برای رفع موانع سرمایه گذاری به کمک ت بیاید از وبسایت فردا نیوز دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ی بر وم اصلاح سیستم بانکی برای تسهیل سرمایه گذاری و رفع موانع بروکراتیک از سوی مجلس در راستای ایجاد اشتغال تاکید کرد.

جستجو شده ها