کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران توسط انتشارات ماهور منتشر شد

کتاب حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران توسط انتشارات ماهور منتشر شد از وبسایت موسیقی ما دریافت کرده و به همراه لینک مطلب در سایت مرجع نمایش داده شده است. خواهشمندیم در صورتیکه اطلاعات نمایش داده شده دارای محتوای نامناسب ، غیر اخلاقی و یا مجرماه میباشد بر روی گزینه حذف کلیک نمائید.
با نگارش نرگس ذاکر جعفری موسیقی ما- کتاب «حیات سازها در تاریخ موسیقایی ایران» از دوره ی ایلخانیان تا پایان صفویه نوشته ی نرگس ذاکرجعفری توسط انتشارات ماهور منتشر شد. هدف اصلی تحقیق حاضر، مطالعه ی دگرگونی هایی است که در حیات سازها و ساختمان ریخت شناسانه ی آنها در دوره ای پانصد ساله از تاریخ ایران رخ داده اند، با مطالعه و بازنگری رسالات موسیقی قدیم ایران و متون تاریخی و اجتماعی و همچنین منابع تصویری، به بررسی حیات سازهای ایران در دوره ی تاریخی ایلخانیان تا پایان صفویه و چگونگی صعود ...

اطلاعات

آخرین مطالب

جستجو شده ها